Open/Close Menu

30. Kongres pracovního lékařství

 

11. 10. 2011

Ve dnech 13. – 14. října 2011 se v Praze v prostorách Státního zdravotního ústavu koná 30. Kongres pracovního lékařství s mezinárodní účastí.
Hlavní náplní tohoto dvoudenního kongresu je hygiena práce v plném rozsahu a problematika pracovního lékařství.

V rámci bohatého programu se účastníci mimo jiné dozví velké množství nejnovějších důležitých poznatků z oblasti pracovní úrazovosti, nemocí z povolání a ochrany zdraví při práci.

Kongres je určen zejména pro odborníky v oblasti pracovního lékařství, hygieniky práce, praktické  lékaře i pro pracovníky z oblasti ochrany zdraví při práci.

Na tomto odborném kongresu budou prezentovány nejen zkušenosti a výsledky výzkumů z ČR, ale i z Polska, Slovenska i dalších evropských států.
Jedním ze sponzorů je společnost UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH společně s dceřinou společností UVEX Safety CZ, k.s.

Hlavním heslem renomované světoznámé značky UVEX je důsledná ochrana lidského zdraví. U každého produktu této společnosti je dbáno na technickou dokonalost a funkčnost. Samozřejmostí je také důraz na vysoký komfort používání pro všechny, kteří produkty značky UVEX používají.

Při výběru ochranných pracovních pomůcek je velice důležité vybrat vždy vhodné pomůcky dle charakteru použití, potřebné ochrany i podle fyzických předpokladů konkrétního člověka, pro kterého jsou určeny. Používáním nevhodných ochranných pracovních pomůcek se zvyšuje riziko úrazu a poškození zdraví pro jejich uživatele. Je ověřeno, že se zvyšujícím se komfortem užití ochranných pracovních pomůcek se zvyšuje také výkonnost pracovníka.