Open/Close Menu

Sociální program - Vize pro svět

 

22. 7. 2013

45 milionů lidí na světě trpí slepotou. 90 procent všech nevidomých žije v zemích třetího světa, a proto lidé z rozvojových zemích trpí desetkrát vyšším rizikem oslepnutí než lidé v zemích vyspělých. Osmdesáti procentům oslepnutí lze však předejít.

Zabránění slepoty lidí ze zemí třetího světa, jejich vyléčení a trvalé snížení rizika oslepnutí je cílem sdružení Vision for the World e.V., které bylo založeno v roce 2002. Pracovníci sdružení chtějí přispět svojí angažovaností sociální zodpovědnosti, zkušenostmi, znalostmi a kontakty ve prospěch znevýhodněných osob k použití a pomoci rozvoje služeb oční péče v zemích třetího světa. Při výběru svých projektů spolupracuje sdružení Vision for the World s uznávanými a zkušenými organizacemi jako Christoffel-Blindenmission.

Skupina uvex safety group, jejíž kořeny a úspěch jsou neoddělitelně spojeny s ochranou zraku a jako světový lídr v ochraně zraku, se proto trvale angažuje ve sdružení Vision 12ort he World a jako partner dlouhodobě podporuje práci a projekty v zemích třetího světa. Zvláštní žádostí je zde zároveň nutnost léčby kataraktu (šedého zákalu), t.j. postupný zákal čočky oka až do jeho úplného oslepnutí, které je mimo jiné způsobeno trvalým působením škodlivého UV záření na oči.

Součástí skupiny uvex safety group je také společnost UVEX Safety CZ, k.s. z Rychnova nad Kněžnou. UVEX Safety CZ je dodavatelem ochranných pracovních brýlí a kompletního sortimentu ochranných pracovních pomůcek špičkové kvality v České republice.