Open/Close Menu

Společnost UVEX je průkopníkem společenské odpovědnosti.

 

25. 7. 2012

Ochrana životního prostředí a klimatu, nakládání s omezenými přírodními zdroji i společenské změny jsou jedny z nejdůležitějších úkolů naší doby. Zaměření všech činností společnosti UVEX je možné shrnout do motta této firmy „chránit lidi“.

Všechny výrobní skupiny společnosti UVEX se proto zavázaly k sociálně odpovědnému jednání. Firma má u veškerých svých výrobních a obchodních aktivit začleněny nejen pravidla ekonomiky, ale i ekologie a sociální odpovědnosti.

Společnost sladila a optimalizovala celý dodavatelský řetězec. Vše se dělá pro snížení spotřeby energie na minimum. Například při výrobě ochranné pracovní obuvi se podařilo snížit spotřebu energie o takové množství, které běžná rodina spotřebuje za deset roků.

Společnost UVEX se snaží navíc používat pouze elektrickou energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů.

Kromě opatření ve vlastních závodech jsou všichni dodavatelé a obchodní partneři vázáni společenským kodexem UVEX. To zaručuje dodržování etických zásad, základních lidských práv a volného pohybu pracovníků. Nezávislé kontrolní ústavy toto kontrolují v pravidelných intervalech. Kromě toho je při výběru nových dodavatelů vyžadována certifikace ISO 14001 a ISO 9001.

V České republice firmu UVEX zastupuje společnost UVEX Safety CZ, k.s. z Rychnova nad Kněžnou, která samozřejmě také splňuje a dodržuje veškerá pravidla společensky odpovědné firmy.