Open/Close Menu

uvex přebírá zodpovědnost

Výroba bezpečnostní obuvi na bázi udržitelných zdrojů

Výroba bezpe?nostní obuvi uvex ...
... ušet?í za jeden rok tolik energie, kolik pot?ebuje jeden rodinný d?m na deset let.
... pot?ebuje pouze 0,06 litru vody na jeden pár.
... v budoucnu bude využívat ekologické solární energie.

Ochrana životního prostředí a klimatu, využívání omezených zdrojů a sociální změny patří k nejdůležitějších úkolům dnešní doby.

Podle svého mota protecting people (ochrana lidí) staví uvex ochranu lidí do středu všech těchto aktivit. Od tohoto mota se odvíjí povinnost pro trvalé, a stejně tak společenské a sociálně zodpovědné chování.

Všechny výrobní závody skupiny uvex se zavázaly k ekologickému a sociálně odpovědnému chování. Dceřinné a výrobní závody pro ochranu sluchu a ochrannou obuv si vytyčily za zvláštní cíl zharmonizovat činnost rodinného podniku ve Fürth-, ekonomii, ekologii a sociální angažovanost.

Výrobní závod ochranné obuvi uvex, uvex safety Cagi, se svojí vysoce moderní výrobou a vlastním oddělením výzkumu a vývoje se sídlem v italském městě Ceva. Výroba probíhá tam, kde je 98% zákazníků „doma“. Krátká vzdálenost při dodání a dodávkách materiálu a přísun mateiálu přes italské přístavy snižuje délku transportu a chrání tak životní prostředí.

Společnost optimalizovala celý svůj dodavatelský řetězec pro šetrnost k životnímu prostředí. Jedná se především o osm oblastí. Například udělat všechno pro to, aby došlo ke snížení spotřeby energie na minimum. Vy výsledku ušetří výrobní závod ochranné obuvi za jeden rok tolik energie, kolik potřebuje jeden rodinný dům na deset let, a tím významně přispívá k ochraně životního prostředí.

Zároveň jsou všichni dodavatelé a obchodní partneři, kteří jsou zapojeni do výrobních procesů, zavázáni sociálnímu standardu uvex. Toto zaručuje dodržování etických zásad, základních lidských práv a svobod zaměstnanců při plnění svých povinností. Nezávislé zkušební instituty provádějí pravidelnou kontrolu jejich dodržování. Při výběru obchodních partnerů je kladen velký důraz na certifikaci dle ISO 14001 a ISO 9001.

„Příklad výrobního závodu ochranné obuvi uvex ukazuje, že plníme naše sliby doslova. Kdo chce chránit lidi, musí převzít zodpovědnost a svým ekologickým jednáním ochránit možnosti vývoje pro příští generace“, říká Stefan Brück, výkonný ředitel skupiny uvex safety group.

Skupina uvex
Skupina UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG spojuje 3 mezinárodně působící společnosti „pod jednu střechu“: uvex safety group, uvex sports group (uvex sports a Alpina) a Filtral. Skupina uvex group je zastoupena 41 dceřinými společnostmi z 22 zemí s většinovou produkcí v Německu. Dvě třetiny z celkového počtu 2.100 zaměstnanců (rok 2010/2011) působí v Německu. uvex je celosvětovým partnerem mezinárodního vrcholového sportu jako dodavatel výbavy nesčetných špičkových atletů. Naše moto „protecting people“ je naším úkolem. Proto vyvíjíme, vyrábíme a zabýváme se produkty a službami pro bezpečnost a ochranu lidí při práci, sportu a ve volném čase.