Open/Close Menu

uvex i-gonomics: "odlehčení" díky inovacím

 

uvex vytvořil nový produktový systém i-gonomics, který spojuje dohromady bezpečnostní prvky produktu s jeho vynikajícími ergonomickými vlastnostmi – a toto spojení je také vědecky měřitelné i napříč výrobci. Zde se dozvíte, jak systém uvex i-gonomics funguje, které produkty do něj byly zařazeny a jak tímto chceme optimálně dostát našemu mottu "ochrana lidí" /protecting people/.

  Úvod

  V oblasti osobních ochranných pracovních prostředků (oopp) je samozřejmostí splnění národních i mezinárodních obecných bezpečnostních standardů - a to se prakticky stalo vlastní normou. Pro produkty oopp to znamená: uživatele stále více zajímají jejich další vlastnosti. Uživatel oopp v současnosti požaduje maximální bezpečnost a optimální komfort při nošení - přičemž stále větší roli zde hrají také designové aspekty výrobku. Objemná bezpečnostní obuv, nepoddajné ochranné rukavice nebo nevhodně střižené ochranné oděvy patří již minulosti, neboť omezují volnost pohybu jeho uživatele a překáží při jejich použití při práci - dlouhodobé negativní účinky na zdraví nejsou přitom vyloučeny.

  Jeden produktový systém, který nabízí měřitelné odlehčení

  Nový produktový systém i-gonomics byl vyvinut proto, aby bylo dosaženo „harmonie“ mezi perfektním komfortem nošení a nejlepšími možnými bezpečnostními vlastnostmi produktu pro jeho uživatele. Samotný název konceptu „i-gonomics“ proto vzešel ze slov „inovace“ a „ergonomie“. Cílem konceptu je úzce propojit výkonnostní vlastnosti produktu s výkonem jeho uživatele. Jinak řečeno: ochranný oděv musí svého uživatele nejen chránit, nýbrž mu také musí při jeho pracovní činnosti trvale „ulehčovat“. Takto chceme optimálně plnit naše vlastní moto „ochrana lidí“ (protecting people).

  Aby bylo možné relevantně a kontrolovatelně porovnat uživatelský komfort, byl pro koncept i-gonomics vytvořen tzv. „relief-index“. Ten sestává dohromady ze tří faktorů, kdy průměr jejich hodnot představuje „faktor odlehčení“ daného produktu. To nám umožňuje vytvořit maximální srovnání – a to i napříč druhy výrobků a výrobci. Naše vědecká měření jsou podporována těmito institucemi: Zkušební a vývojový institut Pirmasens e. V., Institut Hohenstein a Technická univerzita Chemnitz.

  Relief-Index

  Hodnota „relief index“ je vyměřena ze tří základních kategorií: síla (force), hmotnost (weight) a klima (clima). Přitom jsou samozřejmě brány v úvahu také různé základní vlastnosti různých produktových skupin - testovací metody jsou tedy přizpůsobeny odpovídajícím způsobem daným kategoriím.

  Test tlaku/energie - obuv uvex 2.

  Další podstatný faktor pro optimální komfort nošení představuje "weight" - hmotnost - zpravidla absolutní nebo relativní hmotnost produktu; často jeho celková hmotnost.

  Hmotnost ochrany sluchu - uvex K2.
  Weight - uvex K2.

  Faktor "clima" - klima - je více zaměřený na specifické požadavky na daný produkt; adekvátně dle produktu mohou být vynechány testovací metody a měření. Cílem je testování vlastností/schopností produktu v jeho reakci na různé klimatické podmínky. Hlavními indikátory jsou schopnost Anti-fog (nezamlžení) u ochrany zraku (brýle uvex u-sonic, obličejový štít uvex visor), teplota uvnitř mušlových chráničů sluchu (uvex K2) a prodyšnost (bunda uvex heat shell, rukavice uvex phynomic lite, obuv uvex 2).

  Test vlastnosti anfi-fog u brýlí uvex u-sonic.

  Průměr těchto tří faktorů "force", "weight" a "clima" tak představuje konečnou příslušnou hodnotu "uvex relief-index"-u daného produktu. Základem pro toto je škála od 0,0 do 5,0 (čím vyšší hodnota, čím větší „odlehčení“). Maximální hodnota je přitom pousouzena dle toho, čeho by bylo dostaženo dle stávajícího stavu použité techniky v tom nejlepším případě. 

  6 produktů - jeden systém

  Byl sestaven systém 6 produktů i-gonomics (prvně prezentovány v rámci mezinárodního veletrhu A+A 2015 v Düsseldorf-u), který nabízí kombinaci vynikajících produktových vlastností: splnění všech požadovaných bezpečnostních norem při důkladně vyváženém komfortu, jenž má uživatel po dlouhou dobu použití. Do systému byly zařazeny:

  1. Uzavřené ochranné brýle uvex u-sonic: perfektní kombinace ochrany a ergonomie

  Maximální ochrana celé oblasti očí, dobré klimatické vlastnosti a vynikající tvar zabraňující vzniku nepříjemných otlačených míst: s ochrannými brýlemi uvex u-sonic jsou všechny tyto požadavky spojeny do jednoho produktu. Díky letošímu novému produktovému systému uvex i-gonomics je kladen důraz také na dodatečné odlehčení, jež brýle uvex u-sonic optimálně splňují. Přitom ochranné brýle zaručují také komfortní vidění bez únavy očí i za nepříznivých vnějších podmínek. Výborně dohromady kombinují různé požadavky a nároky: ochrana, ergonomie a komfort brýlí uvex u-sonic poskytuje nejlepší vlastnosti i-gonomics.

  2. Mušlové chrániče sluchu uvex K2: optimální komfort při práci i při vysokém hlukovém zatížení

  Hmotnost, tvar nebo vnitřní klima: mušlové chrániče sluchu uvex K2 poskytují svému uživateli vysokou kvalitu a odlehčení v hlučných provozech a pracovištích. Velmi nízká hmotnost, pohodlně nastavitelná výška chráničů pro optimální usazení na hlavě, dále měkké vnitřní polstrování a komfortní náhlavní oblouk: to jsou standardní vlastnosti řady mušlových chráničů uvex K-Series. Chrániče uvex K2, jako součást řady K-Series, se vyznačují nízkou hmotností 218 g a relativně malým objemem mušlí. Díky těmto ergonomicky nejnáročnějším vlastnostem patří tyto ochranné mušlové chrániče do řady vybraných produktů systému uvex i-gonomics.

  3. Kombinace ochranné přilby a štítu uvex pheos visor: jeden pevný funkční komplet

  Dva produkty - jeden systém: toto poskytuje kombinace ochranné přilby a obličejového štítu uvex pheos visor. uvex pheos visor tímto představuje sílu konceptu uvex i-gonomics. Různé komponenty produkutu jsou zde spojeny do jednoho funkčního celku, který splňuje potřeby svých uživatelů pro spolehlivou ochranu, nízkou hmotnost a maximální volnost pohybu či neomezený výhled. Lehkost, příjemný komfort při nošení, anti-fog (nezamlžení zorníku): kombinace ochranné přilby a obličejového štítu uvex pheos visor poskytuje jeho uživateli nejlepší ergonomický komfort.

  4. Ochranná bunda proti teplu uvex heat shell: práce bez zbytečné únavy i při delším použití

  Ze vzrůstajícími požadavky ochranných oděvů na ochranu proti teplu a plamenům jsou oopp často nepříjemně těžké a uživatel se v nich cítí "nesvůj". Uživatel je pak dodatečně "zatížen" nejen při jeho práci, nýbrž se také dříve unaví a ztrácí následně svoji pracovní výkonnost. Pro bundu uvex heat shell - jako nedílnou součást produktového systému uvex i-gonomics - byl stanoven tento problém a následně nalezeno jeho řešení, neboť bunda přesvědčí své uživatele svou harmonickou kombinací materiálu a střihu. Jedno jestli pro ocelárny, dodavatele energií čí výrobce zařízení: bunda uvex heat shell je vhodná do nejrůznějších oblastí použití a spojuje přitom vynikající ochranu proti teplu a nízkou hmotnost.

  5. Ochranné rukavice uvex phynomic lite: nejnižší hmotnost ve své kategorii

  Doba špatně přiléhavých, neflexibilních ochranných rukavic je již naštěstí dlouho pryč - rukavice uvex phynomic lite otevřely zcela novou dimenzi co se komfortu týče: minimální hmotnost, perfektní tvar a optimální prodyšnost zajišťují příjemný pocit při nošení a vyšší výkonnost uživatele. Jejich velkou "sílu" ocení uživatel během činností, jež vyžadují jemnou motoriku, při které je zachován maximální cit v prstech za všech okolností. Tak "ulehčují" rukavice uvex phynomic lite svému uživateli při každé činnosti, a proto také byly vybrány do produktového systému uvex i-gonomics. Vynikající ochrana a pocit při jejich nošení: rukavice uvex phynomic lite chrání ruce uživatele i produkt samotný a zaručují práci bez únavy i při delší době používání.

  6. Bezpečnostní obuv uvex 2: stále o krok napřed

  Nová bezpečnostní obuv uvex 2 je robustní všestranná obuv pro oblasti použití se střední zátěží. Zatímco řada uvex 1 zásadně změnila vnímání výkonu a designu u moderní bezpečnostní obuvi, pak řada uvex 2 na tento směr dále navazuje: pouští se i do náročnějších oblastí použití a stanovuje nové měřítko ve faktorech odlehčení, komfortu při nošení a ergonomie. Obuv uvex 2 je díky většímu profilu podešve, přetažené špici z PU-pěny a certifikaci třídy S2 popř. S3 robustnější než uvex 1, a tím optimální pro oblasti použití se střední zátěží jako např. v řemeslech, chemickém nebo leteckém průmyslu. Mechanická odolnost při činnostech v kleče a na vlhkém nebo nerovném podkladu a komfort nošení, který byl doposud v těchto prostředích neznámý, je pro obuv uvex 2 pouze hrou. Také na první pohled je vidět u obuvi značný pokrok: tým porotců German Design Awards 2016 udělil ocenění obuvi uvex 2 za sportovně-elegantní vzhled, který podtrhuje její vynikající funkčnost.

  A jaké jsou výhody?

  Vy jako zákazník získáváte při výběru Vašich oopp okamžitě v širším ohledu výsledky hodnoty Relief-Index: stejně tak jako celková hodnota Vám ukáže jasný výsledek ergonomické výkonnosti daného produktu, tak Vám ukazatele "force" (síla), "weight" (hmotnost) a "clima" (klima) poskytnou precizní ohodnocení jednotlivých faktorů. Výhody a vlastnosti produktů, které jsou podstatné pro Vaše rozhodnutí o koupi, budou díky i-gonomics přesně změřitelné - a to i díky vědecky fundovaným a nezávislým zkušebním institutům, jež se na vyhodnocení podílely.

   

   

  Skupina uvex

  Skupina uvex spojuje 3 mezinárodně působící společnosti „pod jednu střechu“: uvex safety group, uvex sports group (uvex sports a Alpina) a Filtral. Skupina uvex group je zastoupena 48 dceřinými společnostmi z 22 zemí s většinovou produkcí v Německu. Dvě třetiny z celkového počtu cca 2.300 zaměstnanců (fiskál. rok 2014/2015) působí v Německu. uvex je celosvětovým partnerem mezinárodního vrcholového sportu jako dodavatel výbavy nesčetných špičkových atletů. Naše moto „protecting people“ je naším úkolem. Proto vyvíjíme, vyrábíme a zabýváme se produkty a službami pro bezpečnost a ochranu lidí při práci, sportu i ve volném čase.