Open/Close Menu

Změna nařízení normy ochranných rukavic proti proříznutí EN 388:2003 v porovnání s novou normou ISO 13997

V Evropě je norma EN 388:2003 používána k regulaci ochranných tříd rukavic proti proříznutí. K dosažení vysoké úrovně ochrany proti proříznutí je použito několik technických materiálů – známé jako vysoce výkonná vlákna. Tento proces neustálého vývoje materiálů vyžaduje adaptaci postupů testování a klasifikaci těchto produktů. Nová norma EN 388 je očekávána v létě 2016.

Současná metoda testování dle EN 388:2003

Metoda testování ochrany proti proříznutí byla až doposud prováděna prostřednictvím testu známého jako „zkušební test čepele“. Rotující cirkulační nůž se souvisle pohybuje definovanou silou (5N) po testovacím objektu, dokud čepel neprořízne materiál. Ostrost čepele je měřena proti referenčnímu materiálu (bavlně) na začátku i na konci testu. To umožňuje opotřebení a trhání, kterému je čepel vystavena, určit a zohlednit v konečném výsledku. Výsledek je zobrazen jako hodnota indexu. Zaprvé je hodnota indexu kalkulována z požadovaného počtu cyklů při proříznutí skrze testovaný produkt a za druhé zjištěním stupně opotřebení a trhání na čepeli.

Obrázek 1.1 Testovací zařízení na ochranu proti proříznutí dle EN 388:2003
Obrázek 1.2 Test ochrany proti proříznutí dle EN 388:2003

Při tomto procesu je měřená odolnost ochranné rukavice za neustálé zátěže při opakovaném kontaktu s ostrým objektem. K určení výkonnostní třídy dle EN 388:2003 je prováděno 5 měření na každý testovaný objekt. 5 hodnot indexu je sečteno a průměrná hodnota ukazuje odpovídající třídu funkční ochrany proti proříznutí

Výkonnostní úroveň 1 2 3 4 5
Index ≥ 1,2 ≥ 2,5 ≥ 5 ≥ 10 ≥ 20

Rozšíření metody testování k zajištění souladu s ISO 13997

Změny v nové normě DIN EN 388 jsou především použitelné u ochranných rukavic proti proříznutí, které jsou vyrobeny z materiálů navržených k otupení nože (například sklem a ocelovými vlákny). Pro tyto ochranné rukavice se musí provést dodatečné testy na ochranu proti proříznutí a ověřit shodu s ISO 13997.

Během metody testování dle ISO 13997 je použit objekt s ostrými hranami ke stanovení odolnosti ochranné rukavice, vystavením testovacího objektu velké síle jediným kontaktem. Za tímto účelem je dlouhé, rovné ostří jednou přesunuto nad testovacím objektem. Toto umožňuje zjištění minimální požadované síly k proříznutí testovacího produktu o tloušťce 20 mm.

Obrázek 2.1: Testovací zařízení dle ISO 13997
Obrázek 2.2: Test dle ISO 13997


Výsledky jsou zobrazeny v Newtonech (N). Testovaný produkt je přiřazen ke třídě ochrany proti proříznutí na základě Newtonovy hodnoty.

Úroveň výkonu A B C D E F
Hodnota Newton ≥ 2 ≥ 5 ≥ 10 ≥ 15 ≥ 22 ≥ 30

Současná metoda testování v porovnání s rozšířením

Klíčové rozdíly mezi dvěma metodami testování jsou následující:

  • Tvar čepele (kulatý pro EN 388 vs. rovný pro ISO 13997),
  • Typ řezu (opakovaný rotující kontakt (EN 388) vs. jediný kontakt rovným/přímým řezem (ISO 13997)
  • Vynaložená síla (konstantní úroveň 5N (EN388) vs. variabilní úroveň mezi 2N a 30N (ISO 13997)
  • Klasifikace výkonnostních úrovní (systém na základě úrovní mezi 1-5 (EN 388) vs. systém hodnocený A-F (ISO 13997))

Metoda testování dle EN 388:2003 se zdá být vhodnější pro oblasti použití, jejichž vlastností jsou ostré hrany relativně lehkých objektů. V kontrastu s metodou testování dle ISO 13997 poskytuje více efektivní přehled odolnosti proti proříznutí během práce s měnící se silou nárazu a nebezpečí na bázi nárazu. Mimoto, se klasifikace liší v souladu s ISO 13997, protože je složena z 6 možných stupňů a mezera mezi každou klasifikací není tak velká. Na základě jasných rozdílů v metodě testování a klasifikaci, není možné efektivně porovnat dvě normy. Žádná souvislost mezi dvěma posuzovacími škálami proto nemůže být zjištěna. Dobrý výkon v jedné metodě testování nezbytně neznamená, že je vysoký výkon zaručen v metodě druhé.

Co tyhle budoucí změny znamenají pro uživatele?

  • Vydání nové normy EN 388 je předpokládáno na léto 2016.
  • Všechny již existující certifikace EN 388 zůstanou platné do certifikace nové (max. 5 let).
  • Všechny produkty budou přirazeny ke stejné výkonnostní úrovni.
  • Správný výběr stále závisí na pravděpodobném použití/riziku ochrany proti proříznutí v praktickém životě.
  • uvex jako výrobní lídr vlastní laboratoře, které jsou vybaveny technologicky moderními přístroji k provádění testů v souladu s oběma normami. Jsme neustále k dispozici zodpovědět jakékoliv dotazy.

Přehled ochranných rukavic proti proříznutí uvex:

Obrázek 3.1: ochranné rukavice s ochrannou proti proříznutí 3 dle EN 388:2003

Obrázek 3.2: ochranné rukavice s ochranou proti proříznutí 5 dle EN 388:2003