Open/Close Menu

Impresum

Vydavatel

UVEX Safety CZ, k.s.
Na Jamách 394
516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČ: 62026453
DIČ: CZ62026453

Tel.: +420 494 531 331
Fax: +420 494 533 395
Email: info@uvex.cz

Sídlo společnosti: 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Okresní soud:
DIČ: DE 132 756 048

Statutární orgán komplementáře:
Otto Bergmann

Právní upozornění

Společnost uvex těší, že jste navštívili tyto webové stránky a Váš zájem o naši společnost a naše produkty.Budete požádáni o vložení osobních údajů. Odpovědi na tyto otázky jsou dobrovolné.

Všechny osobní údaje získané na webových stránkách uvex budou sloužit výhradně pro Vaši individuální podporu, k zasílání informací o produktech nebo budou uložena pro zaslání nabídek služeb, zpracovány a popřípadě postoupeny společnostem ve skupině uvex. uvex zajistí, aby s Vašimi osobními údaji bylo nakládáno důvěrně a dle odpovídajícího platného Zákona o ochraně osobních údajů.

Autorská práva

Všechna práva vyhrazena. Texty, obrázky, grafiky, zvuk, animace a videa, stejně jako jejich požadavky na webové stránky jsou chráněny autorským právem a dalšími zákony o duševním vlastnictví. Obsah těchto webových stránek nesmí být bez souhlasu používán a kopírován ke komerčním účelům, distribuován nebo změněn.

Značky

Pokud není uvedeno jinak, jsou značky na webových stránkách uvex chráněny zákonem. To platí obzvláště pro značky uvex, názvy produktů, firemní loga a emblémy.

Odpovědnost / Záruka

Tyto webové stránky byly vytvořeny s maximální péčí. Přesto může uvex ručit za správnost a přesnost obsažených informací pouze dle následujících pravidel:

1) S výjimkou případů, uvedených v odst. 2), neručíme – bez ohledu na právní základ – za menší nedbalé porušení povinností nás, našich zákonných zástupců nebo zprostředkovatelů. U menších nedbalých porušení základních povinností se omezuje výše naší odpovědnosti na běžně předvídatelné škody.

2) Výše uvedené vyloučení a omezení odpovědnosti neplatí v případě fyzického poškození nebo poškození zdraví, ohrožení života a v případech objektivní odpovědnosti.

Žádné licence

uvex Vám chce představit inovativní a informativní webové stránky. Věříme, že Vás naše webové stránky zaujmou. Tyto webové stránky neposkytují žádné licence k používání duševního vlastnictví uvex nebo třetí osoby.

Systém likvidace

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH se podílí na systému likvidace Interseroh. Naše číslo výrobce je 138332.

Použití analytických technologií etracker

Na těchto webových stránkách jsou s použitím technologie etracker GmbH (www.etracker.com) sbírána data k marktingovým a optimalizačním účelům a ukládána v datových centrech etracker v Hamburg-u. Přístup na server je rozsáhle jištěn jak fyzicky, tak také pomocí nejnovějších bezpečnostních softwarů a je možné pouze vybraným a schváleným osobám vytvořit z těchto dat pod pseudonymem jejich uživatelský profil. K tomu mohou být použity cookies. U cookies se jedná o malá textová data, která jsou ukládána lokálně v mezipaměti internetového prohlížeče uživatele stránek. Cookies umožňují opětné rozpoznání internetového prohlížeče. Data, získaná díky etracker technologii, nebudou používána bez konkrétního souhlasu dotyčné osoby, kterou uživatele těchto webových stránek osobně indentifikují a nesouvisí s osobními daty, pokud se jedná o pseudonym. Shromažďovaní a ukládání dat může být v budoucnu kdykoliv zrušeno.

Instalaci cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením Vašeho prohlížeče; upozorňujeme Vás však na to, že v tomto případě nebudete moci využít všech funkcí tohoto webu v plném rozsahu.

Používáním této webové stránky souhlasíte se zpracováním dat získaných od Vás skrze systém etracker GmbH dle výše uvedeného způsobu a k tomu uvedeným účelům.

Použití analytických technologií společnosti Google Inc.

Vaše návštěva našich webových stránek je protokolována Google Analytics, webovou analytickou službou Google Inc. („Google“). Google Anylytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy na Vašem PC a umožní analýzu Vámi použitých webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o užívání těchto internetových stránek (vaše IP adresa je anonymní) jsou přeneseny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. Google bude používat tyto informace k vyhodnocení Vašeho používání webové stránky a vytváření zpráv o činnosti pro webové stránky provozovatelů internetových stránek a poskytování další aktivity webových stránek a internetových služeb s tím souvisejících. Kromě toho může společnost Google také poskytnout tyto informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí osoby zpracovávají tyto informace jménem Google.

Můžete odmítnout používání souborů cookies změnou nastavení Vašeho prohlížeče; nicméně upozorňujeme, že v tomto případě ne všechny funkce tohoto webu lze použít v plném rozsahu.

Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to z výše uvedených způsobů, a pro tento účel.

Anonymní údaje jsou shromažďovány pouze pro trvalé zlepšování našich webových stránek. Další analýza údajů nebo prozrazení třetím osobám není vykonána.

Internetová agentura

Plan.Net Pulse GmbH
www.plan-net.com