Open/Close Menu

Prohlášení o ochraně osobních údajů UVEX Safety CZ

Jsme si vědomi toho, že pečlivé zpracování vašich osobních údajů je velmi důležité. Vámi zprostředkované údaje chránit a použít pouze tak, jak to od nás očekáváte, je naší nejvyšší prioritou. Dodržení zákonných ustanovení o ochraně dat a zákon o telemédiích je pro nás samozřejmostí. Proto bychom Vás chtěli informovat, kdy a jaké údaje ukládáme a jak je používáme. Toto prohlášení se nevztahuje na další odkazy na společnosti, které nepatří do skupiny uvex.

1. Sběr dat

Osobní údaje jsou shromažďovány, pouze pokud nám je v rámci Vaší objednávky dobrovolně sdělíte vyplněním kontaktního formuláře nebo při objednávce pro zaslání zpravodaje. Vámi sdělené údaje používáme bez Vašeho výslovného souhlasu pouze za účelem zpracování objednávky. Po kompletním zpracování Vaší objednávky a uhrazení kupní ceny budou Vaše údaje uschovány pro daší použití a po uplynutí daňové a obchodní právní lhůty pro uchovávání údajů smazány, pouze pokud jste výslovně nesouhlasili s jejich dalším použitím. Při objednání zasílání zpravodaje bude Vaše emailová adresa používána pro vlastní reklamní účely, dokud nezrušíte souhlas s jejich zasíláním. Rozesílání zpravodaje probíhá v rámci zpracovávání dat objednávek prostřednictvím společnosti mission one (mission<one> eRelations AG, Messerschmittstraße 7, D-89231 Neu-Ulm). Váš souhlas s použitím dat pro reklamní účely, můžete do budoucna kdykoliv zrušit tím, že kliknete na odkaz "odhlásit" v dolní části zpravodaje nebo zasláním svého písemného nesouhlasu na UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, 90766 Fürth.

Na těchto webových stránkách jsou s použitím technologie etracker GmbH (www.etracker.com) sbírána data k marktingovým a optimalizačním účelům a ukládána v datových centrech etracker v Hamburg-u. Přístup na server je rozsáhle jištěn jak fyzicky, tak také pomocí nejnovějších bezpečnostních softwarů a je možné pouze vybraným a schváleným osobám vytvořit z těchto dat pod pseudonymem jejich uživatelský profil. K tomu mohou být použity cookies. U cookies se jedná o malá textová data, která jsou ukládána lokálně v mezipaměti internetového prohlížeče uživatele stránek. Cookies umožňují opětné rozpoznání internetového prohlížeče. Data, získaná díky etracker technologii, nebudou používána bez konkrétního souhlasu dotyčné osoby, kterou uživatele těchto webových stránek osobně indentifikují a nesouvisí s osobními daty, pokud se jedná o pseudonym. Shromažďovaní a ukládání dat může být v budoucnu kdykoliv zrušeno.

Instalaci cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením Vašeho prohlížeče; upozorňujeme Vás však na to, že v tomto případě nebudete moci využít všech funkcí tohoto webu v plném rozsahu.

Používáním této webové stránky souhlasíte se zpracováním dat získaných od Vás skrze systém etracker GmbH dle výše uvedeného způsobu a k tomu uvedeným účelům.

Tato webová stránka využívá službu webové analýzy Google Analytics poskytovanou společností Google Inc. (www.google.com). Služba Google Analytics využívá „cookies" což jsou textové soubory vložené do vašeho počítače, když navštívíte stránku. Pomáhají webové stránce analyzovat, jak ji uživatelé využívají. Pravidlem je, že informace generované soubory „cookie“ o vašem použití webové stránky budou přenášeny společnosti Google a společností ukládány na serverech v USA. V případě anonymizace IP adresy na této webové stránce Google předem zkrátí vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních členských státech Smlouvy o Evropském hospodářském prostoru. Úplná IP adresa bude přenesena na server společnosti Google v USA a zkrácena společností Google USA jen ve výjimečných případech. V zastoupení operátora webové stránky bude společnost Google využívat tyto informace pro účely vyhodnocováni vašeho používání webové stránky, tvorby zpráv o aktivitě na webové stránce a poskytování dalších služeb vztahujících se k aktivitě na webové stránce a využití internetu pro operátory webových stránek. IP adresa přenesená z vašeho prohlížeče v rámci služby Google Analytics nebude spojena s žádnými jinými daty uchovávanými společností Google. Použití „cookies“  můžete odmítnout volbou příslušného nastavení vašeho prohlížeče. Laskavě však pamatujte, že pokud toto provedete, možná nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu.  Navíc můžete zamezit přenosu dat vytvořených „cookie“ vztahujících se k vašemu použití webové stránky společnosti Google (včetně vaší IP adresy) a také zamezit zpracování těchto dat společností Google stažením a instalací modulu plugin prohlížeče v současnosti poskytovaným na adrese: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů a podmínkách použití naší webové stránky najdete na adresách 

http://www.google.co.uk/analytics/terms/us.html a http://www.google.co.uk/intl/en_uk/analytics/privacyoverview.html. Laskavě si povšimněte, že na této webové stránce lze službu Google Analytics rozšířit kódem „gat._anonymizeIp();“  k zajištění anonymizovaného shromažďování IP adres („maskování IP adres“).

Pravidlem je, že nemůžeme ani nemáme v úmyslu vztahovat data ke konkrétní osobě. Anonymizovaná data se shromažďují pouze k tomu, aby nám pomohla s nepřetržitým zdokonalováním naší webové stránky. Data se dále jinak neinterpretují ani nebudou sdílena s třetími stranami.

2. Zpracování údajů

Osobní údaje, které jste nám sdělili prostřednictvím našich webových stránek nebo emailem, budou používány pouze pro korespondenci s Vámi a pouze pro účely, pro které jste nám Vaše údaje dali k dispozici, tedy pro zadání a zpracování Vaší objednávky stejně jako zasílání zpravodajů. Vámi poskytnuté údaje budou předány výhradně příslušným orgánům společnosti, popřípadě společnostem ve skupině uvex. Pro účely zpracování Vašich objednávek budou Vaše údaje předány společnostem odpovědným za dodání zboží, pouze však na tolik, jak je to nezbyté pro zaslání zboží. Pro zpracování úhrady za zboží předáváme Vaše údaje také finančním institucím odpovědným za platbu.

Ubezpečujeme Vás, že Vaše osobní nebudou dále poskytovány třetím osobám, pokud toto nevyžadují zákonné požadavky.

3. Ukládání dat

Vámi poskytnuté údaje budou uloženy pouze tak dlouho, dokud není splněn účel, pro který nám Vámi byly svěřeny. Pokud jsou však vyžadována zákonnými lhůtami pro uchování dat delší časová období, jsou tato dodržena.

4. Cookies

Cookies jsou malá textová data, která přenášíme prostřednicvím Vašeho webového prohlížeče na pevný disk Vašeho počítače. Účelem je např. kontrola spojení, popř. větší osobní komfort při návštěvě našich webových stránek.

V současné době používáme „netrvalé Session-Cookies“, tzn. cookies, které jsou po zavření prohlížeče a s tím souvisejícím ukončením spojení odstraněny. Odpovídajícím nastavením Vašeho internetového prohlížeče můžete platnost cookies omezit nebo zcela zrušit, stejně jako učinit nezávislou na Vašem právě platném souhlasu.

5. Kontrola platební schopnosti

Pokud souhlasíme s platbou předem, vyžadujeme ochranu našich oprávněných zájmů popř. platební bonity na základě matematicko-statistických metod u CEG Creditreform Consumer GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss. Vaše oprávněné obavy budou posuzovány v souladu s platnými právními předpisy. Nedochází přitom ke zveřejnění třetí osobě.

6. Právo na informace, opravu, blokování nebo vymazání

Dle Zákona o ochraně osobních údajů máte právo na informace o uložených údajích o Vaší osobě, stejně jako popř. právo na opravu, blokování nebo vymazání Vašich údajů.

Pokud jste změnili Vaše osobní údaje, uvedeme toto dle Vašich informací na pravou míru. Nepřejete-li si již dále uchovávat Vaše osobní údaje, učiníme dle Vašich pokynů jejich vymazání, pokud však jejich uchovávání není ze zákona vyžadováno.

Ohledně informací, opravy, blokování a vymazání Vašich údajů se prosím obraťte na naši osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů.

7. Zrušení souhlasu

Následovně, popř. v průběhu procesu objednávek, jste nám dali Váš výslovný souhlas. Chtěli bychom Vás upozornit na to, že můžete účinnost Vašeho souhlasu v budoucnu kdykoliv zrušit.

8. Aktualizace prohlášení o ochraně osobních údajů

Jak dalece představujeme nové produkty, upravujeme internetové stránky, mění se příslušné právní předpisy nebo se vyvíjí bezpečnost IT technologií, tak je toto prohlášení o ochraně osobních údajů příslušně aktualizováno. Proto si vyhrazujeme právo, změnit nebo upravit toto prohlášení podle potřeby. Z toho důvodu byste se měli prostřednictvím Vaší pravidelné návštěvy těchto webových stránek informovat o aktuálním stavu ochrany osobních údajů.

9. Pověřená osoba pro ochranu údajů skupiny uvex

V případě Vašich dotazů k ochraně dat a jejich pohybu v rámci skupiny uvex, obraťte se prosím na naši osobu pověřenou ochrannou dat:

Pan Otto Roth
UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Datenschutzbeauftragter
Würzburger Str. 181
90766 Fürth
Germany

Tel.: +49 (0)911 9736 1592
Email: O.Roth@uvex.de