Open/Close Menu

uvex silv-Air – ochrana dýchacích cest uvex silver-System

  • Výhody ochrany dýchacích cest uvex

    Naše ochrana dýchacích cest (např. řada silv-Air) je určena jako ochrana proti pevným a tekutým aerosolům, prachům, mlze a kouři.

    Naše ochrana dýchacích cest je testována a certifikována dle normy EN 149 „Ochranné dýchací přístroje – filtrační polomasky k ochraně proti částicím“. Ochranné dýchací polomasky odpovídají evropské směrnici 89/686/EWG.


Vedle dobrého přizpůsobení na tvar obličeje a měkkých okrajů materiálů je rozhodujícím kritériem pro komfort nošení a pro přijetí ochranných filtračních dýchacích polomasek proti částicím jejich uživateli nízký odpor vzduchu při vydechování. Jen tak je zajištěna potřebná ochrana dýchacích cest. Více informací o technologii ochrany dýchacích cest naleznete na webové stránce.

Pomocí našich závodů dosahujeme téméř 80ti % našich celkově vytvořených hodnot. V těchto výrobních závodech spojujeme dohromady nejmodernější technologie, inovace a odborné zkušenosti v ochraně dýchacích cest