Open/Close Menu

Pracovní kosmetika

Čištění pokožky


Lehká znečištění

  Neparfémovaná čistící

  pěna.

  Jemná čistící pěna

  s příjemnou vůní.

  Neutrální syntetický čis-

  tící přípravek vhodný

  také pro potravinářský

  průmysl.

  Syntetický čistící přípra-

  vek šetrný k lidské po-

  kožce; vhodný zejména

  do kanceláří a správních

  úseků.

  Jemný čistící gel

  pro vlasy i pokožku

  při lehkém a mírném znečištění.


Střední znečištění

  Čistící prostředek

  na mytí rukou obsa-

  hující syntetická abra-

  ziva pro střední znečiš-

  tění (např. olej, grafit

  a kovový prach).

  Čistící prostředek

  na mytí rukou obsahu-

  jící kuličky z ricinového

  oleje vázající na sebe ne-

  čistoty (např. olej, saze

  a kovový prach).


Silná/speciální znečištění

  Čistící prostředek na mytí

  rukou obsahující bio-abra-

  ziva pro silná znečištění

  (např. olej, saze, grafit

  a kovový prach).

  Čistící prostředek na mytí

  rukou se zesíleným účin-

  kem obsahující kuličky

  z ricinového oleje vázající

  na sebe nečistoty (např.

  olej, saze, grafit a kovový

  prach).

  Čistící prostředek na my-

  tí rukou obsahující synte-

  tická abraziva pro silná

  znečištění (např. olej, sa-

  ze, grafit a kovový prach).

  Intenzívní čistící prostře-

  dek na mytí rukou obsa-

  hující esterové oleje

  pro odstranění silných

  znečištění (např. laky,

  pryskyřice, lepidla, laky

  a živice).

  Speciální čistící pasta

  na ruce pro odstra-

  nění silného znečiš-

  tění od barev.