Open/Close Menu

Pracovní kosmetika

Dezinfekce


 • Dezinfekční gel

  pro hygienickou

  dezinfekci rukou.

 • Určený pro hygienickou

  dezinfekci rukou.

 • Určený pro hygienickou

  dezinfekci rukou.

 • Balzám pro hygienické mytí

  rukou např. v potravinář-

  ském průmyslu, stacio-

  nářích, ústavech

  a v kuchyních.


 • Ubrousky pro dezinfekci

  a čištění povrchů a rukou.

  Pro dezinfekci povrchů

  a předmětů, např. respirátorů.

  Pro dezinfekci obuvi,

  ponožek a jako pre-

  vence proti plísňové-

  mu onemocnění nohou.

  Pro dezinfekci nožních

  podložek a předmětů

  a jako prevence proti

  plísňovému onemoc-

  nění nohou.