Open/Close Menu

Made by uvex

 

Kvalita: 10 důvodů, proč je uvex lídrem

uvex je výrobce. Desetiletí našich zkušeností s vývojem a výrobou osobního ochranného vybavení nám umožňují plnit individuální požadavky našich zákazníků a vytvářet skutečnou přidanou hodnotu.  Zákazníci po celém světě mají důvěru ve vysoké požadavky, které klademe na naše produkty a služby s ohledem na kvalitu a také na odbornou úroveň našeho poradenství. Tato důvěra nás při naší práci žene k zajištění každodenního splňování našeho příslibu kvality.

ŘÍZENÍ KVALITY

Procesy a postupy ve všech výrobních závodech uvex jsou certifikovány podle normy ISO 9001:2008 a tudíž jejich inspekci provádí každoročně společnost TÜV Süd.

BEZ ŠKODLIVÝCH LÁTEK

V souladu se směrnicí REACH společnost uvex nepoužívá žádné nebezpečné látky a připravila i vlastní dodatečný seznam zakázaných škodlivých látek. 

SOCIÁLNÍ STANDARD

uvex se řídí sociálními standardy skupiny uvex group ve všech svých výrobních závodech a zajišťuje splňování těchto předpisů v celém svém dodavatelském řetězci. 

OBCHOD ZNAMENÁ LIDI

uvex ve všech specializovaných oblastech nepřetržitě zdokonaluje poradenské znalosti svých zaměstnanců prostřednictvím pravidelného vzdělávání a školení.

UDRŽITELNÉ ZDROJE

uvex se důsledně zaměřuje na udržitelnou výrobu ve všech svých výrobních závodech. Patří sem jak zodpovědné využití zdrojů tak snižování odpadu na naprosté minimum.

NORMY

uvex splňuje všechny příslušné normy pro osobní ochranné prostředky. Ve výrobním procesu se provádějí pravidelné inspekce.

ZNALOSTI V OBLASTI ZKOUŠENÍ

K zajištění odpovídající kvality produktů má uvex své vlastní zkušební laboratoře. Metody a zkušební standardy se nepřetržitě rozvíjejí v úzké spolupráci s předními externími instituty.

ODBORNOST SÍTĚ

uvex rozvinul dlouhodobou spolupráci s vybranými strategickými partnery za účelem výroby polotovarů a surovin. Zaměstnanci v závodech uvex zajišťují splňování požadavků vysoké kvality.

OCHRANA LIDÍ

Ve všech svých výrobních závodech pracuje uvex podle nejvyšších standardů bezpečnosti a je certifikován v souladu se systémem řízení bezpečnosti na pracovišti OHRIS/LV 21.

PROCES INOVACE

uvex má komplexní postup tvorby produktů. Systematický proces inovace zajišťuje vysokou úroveň inovace a kvality v celém hodnotovém řetězci.