Open/Close Menu

Kdo chce chránit lidi, musí přijmout zodpovědnost

Značka uvex je naším závazkem. Naše moto „protecting people“ je naším posláním. Od tohoto mota se odvíjí povinnost pro trvalé, a stejně tak společenské a sociálně zodpovědné chování.

 

Vytyčily jsme si za zvláštní cíl zharmonizovat ekonomii, ekologii a veřejnou angažovanost. Jako rodinný podnik přemýšlíme dlouhodobě a klademe velký důraz na téma udržitelných zdrojů jak v minulosti, součastnosti, tak i v budoucnu.

Ochrana životního prostředí u uvex-u

Naše motto "protecting people" je naším závazkem také s ohledem na odpovědné chování k životnímu prostředí a zdrojům, nutným pro výrobu našich produktů. Prostřednictvím našich aktivit nechceme naše životní prostředí, na které působíme, negativně ovlivňovat a současně chceme poskytnout spotřebiteli, který naše produkty používá, nejvyšší stupeň bezpečnosti našich výrobků. Více...

Sociální angažovanost uvex-u

Pro nás jako rodinný podnik je obzvláště důležitá sociální angažovanost. uvex, a tím také skupina uvex safety group a její spolupracovníci, bere na vědomí svoji sociální zodpovědnost v mnoha projektech, iniciativách a aktivitách. Více...

Zdraví & bezpečnost uvex-u

Zdraví a bezpečnost našich pracovníků, zákazníků a všech lidí, kteří jsou ve spojení se skupinou uvex safety group jsou pro nás důležité. S tím souvisí dodržování bezpečnostních předpisů na pracovišti, jakož i dodržování zákonných nařízení a norem, stejně tak jako dalších určených dobrovolných norem a opatření, aby byla zaručena bezpečnost a ochrana zdraví lidí, kteří naše produkty výrábí nebo je používají. Více...

Sociální standardy uvex-u

uvex jako jeden ze světových lídrů ve vývoji, výrobě a distribuci osobních ochranných prostředků integroval od svého vzniku v roce 1926 základní etické zásady do své obchodní politiky a odpovídajících postupů podnikání. Skupina uvex group očekává stejnou angažovanost od všech svých obchodních partnerů. Více…