Open/Close Menu

Zdraví a bezpečnost

Bezpečnost při práci u uvex-u

Na mnoha pracovištích číhají různá nebezpečí. uvex chce před nimi chránit. Jako jeden ze světových poskytovatelů osobních ochranných prostředků pro ochranu zdraví při práci nabízí uvex koncept ochrany od hlavy až po paty. Značka uvex je naším závazkem – samozřejmě také i ve vztahu k našim zaměstnancům. Více...

 

uvex a Evropské prohlášení o chemických látkách REACH

Evropské prohlášení o chemických látkách REACH (Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals) reguluje Zákon EU o chemických látkách. uvex se plně zavazuje k povinnostem vyplývajících z cílů nařízení REACH a jeho implementace. Ochrana lidského zdraví a životního prostředí je naším cílem. Více informací a poradenství o nařízení REACH:

Zakázané látky – Bezpečnost výrobku u uvex-u

uvex chrání spotřebitele. Obzvláště u produktů, dotýkajících se kůže, jako jsou osobní ochranné pomůcky platí u uvex-u nejpřísnější kritéria, která nejen že daleko přesahují platné evropské směrnice, ale také představují příkladnou bezpečnost a snášenlivost se životním prostředím. Obchodní politikou uvex-u je nabízet pouze takové produkty, které neobsahují nebezpečné škodlivé látky a neohrožují ani jejich uživatele, ani životní prostředí.

Pro zajištění ochrany výrobků v souvislosti s nebezpečnými látkami je použití škodlivých substancí ve výrobcích uvex zakázáno nebo je možné nevyhnutelné použití v přísně povolených mezích, které bezpečně vylučují ohrožení uživatele nebo životního prostředí. Podrobnosti naleznete v našem prohlášení „Zakázaných látek“. Dodržování těchto hraničních hodnot je pravidelně kontrolováno nezávislými laboratořemi.