Open/Close Menu

Vzor životního prostředí skupiny uvex

Přebíráme vlastní zodpovědnost.

 

uvex nabízí svým zákazníkům nejen produkty šetrné k životnímu prostředí, ale také aktivně praktikuje zodpovědnou ochranu životního prostředí.

Přebíráme vlastní odpovědnost a dobrovolně usilujeme o vyšší ochranu životního prostředí než požadují právní předpisy. Praktikujeme ochranu životního prostředí, přizbůsobenou přesně pro nás, kterou denně realizují v praxi naši spolupracovníci a spolupracovnice. Povědomí o životním prostředí a jeho přeměna do praxe získaly v průběhu let na stále větším významu a staly se nedílnou součástí a nutností našich operačních postupů v každodenním životě.

 

Velký význam v naší podnikové politice klademe proto na ochranu životního prostředí, ochranu spotřebitelů a spolupracovníků. Vedle našeho cíle, vylepšit konkurence schopnost naší společnosti, stojí na stejné úrovni zodpovědnost za naše zaměstnance a péče o životní prostředí.

 

uvex chce dosáhnout komplexní integrované ochrany životního prostředí: nejen ti, kdo nesou zvláštní odpovědnost za ochranu životního prostředí, nýbrž každý jednotlivý zaměstnanec se zavazuje k ochraně životního prostředí:

  • Školíme naše zaměstnance a motivujeme je k angažovanému, zodpovědnému a šetrnému chování k životnímu prostředí.
  • Přijímáme opatření k minimalizaci dopadů vlivu našich závodů na životní prostředí a vytváříme bezpečné pracovní prostředí pro naše zaměstnance.
  • Bereme ohled na úsporné využívání zdrojů, začínající již při vývoji produktů a při všech následujících implementačních krocích jako je výroba, skladování a transport.