Normy a směrnice

Naše výrobky samozřejmě splňují všechny potřebné normy a standardy – a ještě mnohem více: Snažíme se dát vám vždy ještě trochu víc. Pro mimořádnou bezpečnost, kterou od nás naši zákazníci právem očekávají.

DIN EN 397 – ochrana před padajícími předměty

Průmyslové ochranné přilby od společnosti uvex splňují normu DIN EN 397, podle které jsou určeny k tomu, aby ochránily uživatele před padajícími předměty. Ochrana při práci před mechanickými nárazy na hlavu chrání uživatele před možnými důsledky, jako jsou například poranění mozku a zlomenina lebky. Norma zahrnuje ochranu proti boční deformaci přilby a také ochranu uživatele před nebezpečnými poraněními hlavy.

Obecně platí, že průmyslové ochranné prostředky odpovídající normě DIN EN 397 splňují následující základní požadavky na ochranné funkce:

Závazné požadavkyVolitelné požadavky
Tyto požadavky musí splňovat všechny přilby certifikované podle normy EN 397.Tyto požadavky může splňovat přilba certifikovaná podle normy EN 397, nejedná se však o povinné požadavky.
Vertikální tlumení nárazu velmi nízké teploty (–20 °C nebo –30 °C)
Odolnost proti proniknutí (proti špičatým a ostrým předmětů) velmi vysoké teploty (+150 °C)
Odolnost proti plamenům elektrická izolace (440 V)
Upevnění podbradního pásku: Podbradní pásek se uvolní při minimálně 150 N a maximálně 250 NRoztavený kov (MM)
boční deformace

Přehled modelů

EN 50365 – Elektricky izolovaná přilba pro práce na nízkonapěťových zařízeních

Ochrana před úrazy elektrickým proudem a pro zabránění nebezpečnému průchodu nebezpečného proudu tělem přes hlavu – Požadavky:

 • Všechny přilby musí také splňovat požadavky podle normy EN 397.
 • Ochrana proti střídavému napětí do 1000 V (st) nebo stejnosměrnému napětí do 1500 V (ss)
 • Izolující přilby nesmí obsahovat žádné vodivé části.
 • Větrací otvory (pokud tam jsou) nesmí umožnit neúmyslný kontakt s částmi pod napětím.

EN 14052 – vysoce výkonné průmyslové přilby

Ochrana před padajícími předměty a bočními nárazy, ale také proti následnému poranění mozku, lebky a krku.

Závazné požadavky:

 • Tlumení nárazu vertikálně a bočně
 • Odolnost proti proniknutí vertikální a boční
 • Odolnost upevňovacího systému: Podbradní pásek dosahuje minimálně150 N a maximálně 250 N
 • Účinnost upevňovacího systému: Při zkoušce tlumení nárazů a průniku se přilba se nesmí uvolnit od zkušební hlavice.
 • Odolnost proti plamenům

Tyto požadavky může splňovat přilba certifikovaná podle normy EN 14052, nejsou to ale povinné požadavky.

Volitelné požadavky:

 • nízké teploty (–20 °C, –30 °C, –40 °C)
 • vysoké teploty (+150 °C)
 • sálavé teplo
 • elektrická izolace
 • Roztavený kov (MM)

EN 12492 – Horolezecká přilba

Ochrana před nebezpečím, ke kterým může dojít při horolezeckých aktivitách – Požadavky:

 • Tlumení nárazu vertikální, čelní, boční, hřbetní
 • Odolnost proti průniku
 • Nosné zařízení (podbradní pásek se uvolní při min. 500 N)
 • Pevnost nosného zařízení: Podbradní pásek smí vykazovat maximální roztažení 25 mm
 • Účinnost nosného zařízení: Přilba nesmí sklouznout z hlavy
Sdílet Tisk
uvex
SAFETY