Open/Close Menu

Sociální angažovanost uvex-u

Skupina uvex safety group se angažuje z přesvědčení ve prospěch společnosti v mnoha aktivitách. Pro příklad Vám zde představíme dvě hlavní aktivity.

NADACE RAINER WINTER

Nadace Rainer Winter

NADACE RAINER WINTER je nezávislá veřejná nadace podle občanského práva, se sídlem ve městě Fürth. Nadace byla založena v roce 1980 Rainerem Winterem - akcionář a předseda UVEX WINTER HOLDING GmbH & CO. KG. „Zadal jsem si úkol, rychle a nebyroktaticky pomoci potřebným, nemocným a zdravotně postiženým dětem z celého světa“, vysvětluje Rainer Winter. Již 30 let finančně podporuje NADACE RAINER WINTER chudé a nemocné děti ze 60ti % v Německu a 40ti % celosvětově.

Od založení již bylo použito celkem 1,6 milionu EUR pro regionální a celosvětové projekty. Přitom spolupracuje NADACE RAINER WINTER také s dalšími organizacemi a poskytuje jedinečné granty při vzniku zvláštních událostí, jako například v případech katastrof nebo hladomoru, na přímou podporu dětí v nouzi nebo přebírá patronát. Příklady jsou: zemětřesení na Haiti, katastrofa tsunami v Asii a útoky 11. září 2001 v New Yorku.

Především však leží na srdci nadace a jejího zakladatele projekty v Německu a speciálně pak v lokalitě Fürth / Norimberk. Podporovány jsou zde mezi jinými úřady péče o mládež a dětské školky města a okresu Fürth, Dětský domov sv. Michaela, „Centrum aktivních občanů“, Sdružení 1-2-3 e.V. (Závislost a prevence proti násilí na dětech na základních školách) stejně jako aktivity města Norimberk. Dalším stěžejním úkolem je dlouholetá spolupráce s křesťanskou organizací mláděže Německa (CJD).

VISION FOR THE WORLD e. V.

Vision for the World

45 milionů lidí na světě trpí slepotou. 90 procent všech nevidomých žije v zemích třetího světa, a proto lidé z rozvojových zemích trpí desetkrát vyšším rizikem oslepnutí než lidé ve zemích vyspělých. 80ti procentům oslepnutí lze však předejít.

Zabránění slepoty lidí ze zemí třetího světa, jejich vyléčení a trvalé snížení rizika oslepnutí je cílem sdružení Vision of the World e.V., které bylo založeno v roce 2002. Pracovníci sdružení chtějí přispět svojí anažovaností sociální zodpovědnosti, zkušenostmi, znalostmi a kontakty ve prospěch znevýhodněných osob k použití a pomoci rozvoje služeb oční péče v zemích třetího světa. Při výběru svých projektů spolupracuje sdružení Vision of the World s uznávanými a zkušenými organizacemi jako Christoffel-Blindenmission.

Skupina uvex safety group, jejíž kořeny a úspěch jsou neoddělitelně spojeny s ochranou zraku a jako světový lídr v ochraně zraku, se proto trvale angažuje ve sdružení Vision of the World a jako partner dlouhodobě podporuje práci a projekty v zemích třetího světa. Zvláštní žádostí je zde zároveň nutnost léčby kataraktu (šedého zákalu), t.j. postupný zákal čočky oka až do jeho úplného oslepnutí, které je mimo jiné způsobeno trvalým působením škodlivého UV záření na oči.