Ochrana dýchacích orgánů: nástroj uvex Respiratory Expert System

Váš osobní navigátor tématem ochrany dýchací orgánů Vás vybaví základními poznatky, tipy z praxe a informacemi o právních rámcových podmínkách – a pomůže Vám tak při zodpovězení otázky perfektně sedící masky na ochranu dýchacích orgánů pro Vaše činnosti.

Najděte dokonalou ochranu dýchacích orgánů!

Vyzkoušejte si našeho virtuálního poradce k tématu ochrany dýchacích orgánů nyní nezávazně.

Přejít na URES

Rychlá cesta ke správné ochraně dýchacích orgánů.

Správný výběr zařízení na ochranu dýchacích cest je nezbytný pro ochranu uživatele a vyžaduje maximální péči. Abyste zvolili správně filtrující masku na ochranu dýchacích cest, musíte bezpodmínečně dodržet následující body:

  • Je třeba určit nebo znát druh, povahu a koncentraci nebezpečných látek (viz číslo CAS). Měření je možné provést např. prostřednictvím oborové profesní organizace. Rovněž musí být známy pracovní podmínky se zohledněním nejvyšší hodnoty vystavení při práci.
  • V okolí musí být dostatek kyslíku. Dodržujte zákonná ustanovení týkající se této problematiky – v Německu se vyžaduje minimální hodnota 17 obj. %.
  • Pokud budou potřeba další OOP, musí se tyto postupně sladit. Masky na ochranu dýchacích orgánů uvex jsou zvláště vhodné pro kombinaci s ochrannými brýlemi uvex.
  • Zařízení na ochranu dýchacích cest jsou nevhodná pro osoby s bradkou, kotletami nebo hlubokými jizvami v oblasti těsnicích linek masky na ochranu dýchacích cest.
  • Masky s označením „NR“ se mohou používat po dobu až 8 hodin. Masky s označením „R“ by se mohly používat až 24 hodin, je třeba je ale po každém použití vyčistit. Obecně by se měla maska vyměnit při citelně se zvyšujícím dechovém odporu.
  • Po stanovení / doporučení potřebného stupně ochrany (FFP1, FFP2 nebo FFP3), např. oborovou profesní organizací, lze nyní podle tabulky vybrat vhodný model ochrany dýchacích cest v závislosti na pracovních podmínkách. Upozorňujeme, že v zájmu zajištění nejvyššího možného pohodlí při nošení nabízíme naše masky FFP3 pouze s výdechovým ventilem.

Pokud je pro pracoviště potřeba plynová maska, modely ochrany dýchacích cest uvex neposkytují dostatečnou ochranu.

Nalezení správné masky

Krátké úkoly nebo lehké činnosti s normálními okolními teplotami
Stupeň ochrany Skládací maska (s ventilem nebo bez ventilu) Košíková maska (s ventilem nebo bez ventilu)
FFP1 3100, 3110, 8103, 8113, 5100, 5110 2100, 2110, 7100, 7110
FFP23200, 3210, 8203, 8213, 5200, 5210 2200, 2210, 7200, 7210, 7212
FFP3 3310, 8313, 5310 2310, 2312, 7310
Dlouhá nasazení nebo těžké, namáhavé činnosti se zvýšenými okolními teplotami
Stupeň ochrany Skládací maska (s ventilem) Košíková maska (s ventilem)
FFP1 3110, 8113, 5110 2110, 7110
FFP2 3210, 8213, 5210 2210, 7210, 7212, 7233, 7232
FFP33310, 8313, 5320 2310, 2312, 7310, 7333, 7330, 7312, 7315
S vrstvou aktivního uhlí proti nepříjemným zápachům
Stupeň ochrany Skládací maska (s ventilem) Košíková maska (s ventilem)
FFP1
FFP23220, 5220 2220, 7220
FFP35320 7320

Přehled použití

Činnost Škodlivé látky Třída ochrany
FFP1 FFP2 FFP3
Obrábění dřeva
Měkké dřevo: broušení a pilování Jemné částice, prach ze dřeva X
Tvrdé dřevo (dub, buk, tropické dřevo): broušení a pilování Jemné částice, prach ze dřeva X
Broušení/pískování barvy Jemné částice barvy X
Obroušení/okartáčování barvy (nátěry obsahující chrom) Jemné částice barvy X
Nátěry rozpustné ve vodě, které obsahují měď/chrom/arzén Jemná mlhovina barvy X
Stavební a pomocný stavební průmysl
Práce s cementem, nanášení omítek, obkládání, pokládání střech Prach z cementu/omítky/dlažby/cihel X
Zdivo: řezání, vrtání, demoliční práce X
Asbestos: short periods of work Vlákna X
Střešní izolace: skleněná a minerální vlákna Prach a vlákna X
Tmel/plnivo: broušení Prach X
Svářecí práce
Svařování nerezové oceli a hliníku Kouř z kovu a oxidu hliníku X
Pájení natvrdo Kouř X
Kovoobrábění
Kov: vrtání, broušení, frézování, úhlové broušení Kovový prach X
Vysoce legované oceli / nerezová ocel: vrtání, broušení, frézování, úhlové broušení Kovový prach X
Likvidace / čisticí práce
Třídění a likvidace odpadu Prach, houby X
Likvidace zdravotnického odpadu Bakterie, spory X
Zametání podlah Prach (netoxický) X
Radioaktivně kontaminované prachy prach X
Zemědělství
Choroby zvířat / léčba nemocných zvířat bakterie, viry X
Práce se sporami hub Spory X
Práce se senem, obilím a moukou Prach X
Lékařství/ošetřovatelství/zdraví
Alergie, pyl, prach v domácnosti, zvířecí srst Prach, částice, spory X
Bakterie, viry, infekce, bakterie Legionella Bakterie, viry X

Zadané třídy filtrů jsou minimální požadavky a slouží pro orientaci. Je zodpovědností uživatele před použitím zkontrolovat, zda ochranné prostředky dýchacích orgánů odpovídají požadavkům stran nebezpečných látek a koncentrace!

Filtry pevných částic jsou rozděleny do třech tříd:

  • FFP1: pro prachy, které nepůsobí ani toxicky ani fibrózně. Použitelné až do čtyřnásobku příslušné mezní hodnoty (nejvyšší hodnoty vystavení při práci).
  • FFP2: pro zdraví škodlivé prachy nebo málo toxické mlhoviny a kouře; filtr pevných a kapalných částic se střední účinností. Použitelné až do desetinásobku příslušné mezní hodnoty (nejvyšší hodnoty vystavení při práci*).
  • FFP3: pro jedovaté prachy, mlhoviny a kouře; filtr pevných a kapalných aerosolů s velkou účinností zadržení. Použitelné až do třicetinásobku příslušné mezní hodnoty (nejvyšší hodnoty vystavení při práci*).

* Nejvyšší hodnota vystavení při práci = mezní hodnota na pracovišti je průměrná koncentrace látky v dýchaném vzduchu na pracovišti, do jejíž výše se neočekává žádná újma (chronická nebo akutní), když tam zaměstnanci pracují pět dní v týdnu po osmi hodinách. Nejvyšší hodnota vystavení při práci nahrazuje maximální koncentraci na pracovišti a technickou směrnou koncentraci – pokud však nejsou obě tyto hodnoty plně zohledněné v nejvyšší hodnotě vystavení při práci, lze je používat navíc pro posouzení nebezpečí na pracovišti.