Naše filozofie

uvex je středně velká společnost s dlouholetou tradicí, pevně zakotvenými hodnotami ve firemní kultuře a loajálními zaměstnanci. Společně pracujeme každý den na tom, abychom dosáhli cíle, které jsme si sami stanovili: být nejlepší!

Naším cílem je umístění na stupních vítězů

Tohoto cíle můžeme dosáhnout pouze důsledným dodržováním našeho poslání: protecting people.

Ochrana člověka je náš záměr, naše odpovědnost, náš úkol. S účinným ochranným vybavením minimalizujeme nebezpečí na pracovišti. Avšak k „ochraně člověka“ patří ještě víc: Aktivní prevence především před dlouhodobými zdravotními riziky hraje s ohledem na současné demografické trendy stále významnější roli.

Jak zajistíme a udržíme výkonnost a ochranu zdraví lidí na pracovišti v rámci možností osobních ochranných prostředků? Jedná se o jednu z klíčových otázek pro vývoj a další rozvoj moderních ochranných prostředků.

Na tuto otázku jsme již našli odpovědi – například s naším systémem výrobků uvex i-gonomics –, ale pořád ještě nejsme spokojeni. A spokojeni nebudeme, dokud budou existovat výrobky ke zlepšení, technologie k rozvoji a inovace k objevování.

Naše strategické základy pro dosažení našeho poslání:

Odborné znalosti výrobce od hlavy až k patě

uvex je inovativní poskytovatel značkového systému s mezinárodní odborností výrobce. Díky vlastním závodům po celém světě a vysoce kvalifikované síti strategických partnerů pokrýváme širokou škálu požadavků trhu a zákazníků. Od ochranných přileb až po ochranné sandály, od dioptrických ochranných brýlí až po ochranné rukavice odolné proti chemikáliím.

Hodnota vychází z inovací

Vyvíjíme, vyrábíme a distribuujeme výrobky bezpečnosti a ochrany při práci s nejvyššími požadavky na kvalitu, funkčnost a inovaci. Díky komplexnímu konceptu služeb usilujeme o to, abychom svým zákazníkům nabídli měřitelnou přidanou hodnotu bez ohledu na to, na kterém kontinentu se nacházejí. Chceme být lídrem inovací v našem odvětví.

Obchod jsou lidé

U nás je vždy na prvním místě člověk. Chránit ho je naším deklarovaným firemním cílem. Přitom nikdy nezapomínáme na všechny ty, kteří stojí za každým jednotlivým ochranným výrobkem: Našim vlastním zaměstnancům nabízíme možnosti profesionálního rozvoje a kariérní příležitosti v mezinárodně etablované společnosti – a podporujeme je i jinak při každé příležitosti, která se vyskytne.

Kvalita vyrobená ve společnosti uvex

Jako výrobce máme vysoké nároky na kvalitu našich výrobků a služeb. Made in uvex je pro naše zákazníky příslib kvality, na který se mohou spolehnout. Chceme sladit ekonomiku, ekologii a sociální angažovanost. Abychom toho dosáhli, stanovili jsme si náročné standardy našich výrobních závodů a výrobků, které podporují i naši partneři v síti.

 

Naším cílem je umístění na stupních vítězů.

 

Vedení společnosti UVEX SAFETY GROUP GmbH & Co. KG  

Stefan Brück (generální ředitel)
Martin Leusmann