Impresum

Vydavatel

UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH
Würzburger Str. 181–189
90766 Fürth NĚMECKO

Telefon 0911 / 97 36 - 0
Fax 0911 / 97 36 - 1760
E-mail: safety@uvex.de

Sídlo společnosti: Fürth
Okresní soud Fürth HRB399
DIČ: DE 132 756 048 

Vedení podniku:
Stefan Brück (generální ředitel)
Martin Leusmann

Právní upozornění

uvex se těší na vaši návštěvu této webové stránky a váš zájem o naši společnost a naše výrobky. Budete požádáni o uvedení osobních informací. Zodpovězení těchto otázek je dobrovolné.

Veškeré osobní údaje shromážděné na webových stránkách uvex jsou uchovávány, zpracovávány a případně poskytovány společnostem koncernu uvex výlučně za účelem individuální péče o vás, zasílání informací o výrobcích nebo předkládání nabídek servisu. Společnost uvex ujišťuje, že s vašimi údaji bude zacházeno důvěrně v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních dat.

Autorská práva

Všechna práva vyhrazena. Texty, obrázky, grafiky, zvuk, animace a videa, stejně jako jejich požadavky na webových stránkách uvex jsou chráněny autorskými právy a dalšími zákony o ochraně. Obsah těchto webových stránek se nesmí bez souhlasu kopírovat, distribuovat nebo měnit pro komerční účely.

Ochranné známky

Pokud není uvedeno jinak, ochranné známky na webových stránkách uvex jsou chráněny zákonem. To platí zejména pro názvy výrobků, firemní loga a emblémy uvex.

Odpovědnost / Záruka

Tyto webové stránky byly vytvořeny s maximální péčí. Nicméně společnost uvex může zaručit bezchybnost a přesnost obsažených informací pouze s následujícími výhradami:

  1. S výhradou ustanovení čísl. 2) nejsme odpovědní – bez ohledu na to, z jakého právního důvodu – za lehce nedbalostní porušení povinností z naší strany, ze strany našich zákonných zástupců nebo zprostředkovatelů. V případě porušení hlavních povinností z lehké nedbalosti se naše míra odpovědnost omezuje na typickou předvídatelnou škodu.
  2. Výše uvedená vyloučení odpovědnosti a omezení odpovědnosti se nevztahují na tělesná zranění a poškození zdraví, ztrátu života nebo případy odpovědnosti bez ohledu na zavinění.

Žádné licence

Společnost uvex by se vám chtěla prezentovat inovativními a informativními webovými stránkami. Doufáme, že se vám budou naše webové stránky líbit. Těmito webovými stránkami neudělujeme žádnou licenci k používání duševního vlastnictví společnosti uvex nebo třetích stran.

Systém likvidace

Společnost UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH se podílí na systému likvidace Interseroh. Naše číslo výrobce je 138332.

Internetová agentura

Aquarius Digital GmbH
www.aquarius.biz

Technická realizace

netlogix Web Solutions
websolutions.netlogix.de