Kvalita made in uvex

Pro společnost uvex je kvalita mnohem víc než souhrn dobrých vlastností. Kvalita je základní postoj, který stojí v čele podnikání, cílů, výrobků a služeb. „Made in uvex“ je pečeť kvality – a náš příslib zákazníkům, zaměstnancům a životnímu prostředí.

Co znamená kvalita?

Kvalita může zahrnovat mnohé: odolnost, účinnost, dlouhověkost, čistotu, zpracování a ještě mnohem víc. Vysoce kvalitní výrobky pro nás nejsou věcí cti, ale je to obchodní model. Ovšem „Quality made in uvex“ také zahrnuje kvalitu z hlediska procesů, sociální odpovědnosti a hospodárnosti.

 

Vytváření hodnot

Jedině když jsme schopni vzít vývoj a výrobu produktů a s tím souvisejících služeb zcela do svých rukou, můžeme zcela zaručit jejich kvalitu a bezpečnost. Od prvního vývojového náčrtu přes výrobu forem až po závěrečnou kontrolu kvality ovlivňuje uvex všechny parametry výrobků. Ucelený přístup k celému hodnotovému řetězci nám dává nejlepší možnou kontrolu nad kvalitou našich výrobků.

 

Poskytnout více kvality

Kvalita výrobků se dnes často jednostranně měří podle norem a specifikací, které musí být splněny, aby bylo možné získat certifikace pro konkrétní odvětví. uvex jde o krok dál: Již během vývoje průběžně kontrolujeme naše výrobky ve vlastních podnikových zkušebních laboratořích. Zajišťujeme tak plnění standardů a norem ve všech ohledech – a dokonce překonání požadavků. Pro větší bezpečnost.

 

Posílení výrobních míst

Naše společnost byla založena v roce 1926. V následujících letech začala společnost uvex navrhovat, vyvíjet a vyrábět vlastní ochranné brýle v hlavní továrně ve Fürthu. Již více než 90 let jsme věrni standardu kvality „Made in uvex“ a spoléháme se především na technologickou kompetenci, komplexní odborné znalosti a vynikající vzdělání našich zaměstnanců ve výrobních místech v Německu, Evropě i zámoří.

 

Šetření zdrojů

327,4 tun oxidu uhličitého, 4 000 litrů motorového oleje, 542 megawatt hodin elektrické energie – to jsou výňatky z bilance úspor společnosti uvex 2014. Ať jde o snížení emisí škodlivin, minimalizaci výrobní spotřeby a spotřeby surovin nebo snížení hlukové zátěže: Šetrné zacházení se zdroji je základním kamenem naší firemní filozofie. Takto ušetřené náklady umožňují velkorysé investice do kvality našich lokalit – a tím i do kvality našich výrobků.

 

Zachování nezávislosti

Společnost uvex jako rodinný podnik ve třetí generaci usiluje o dlouhodobě stabilní rozvoj podnikové značky, jakož i výrobků a služeb, které jsou s tím spojené. Nové investice realizujeme výhradně z vlastních zdrojů. Takovouto udržitelnou firemní politiku lze provádět pouze v odpovědně spravovaném a finančně nezávislém prostředí.

 

Optimalizování nástrojů

Kvalita výrobků je vždy stejně tak dobrá, jako je kvalita surovin a nástrojů používaných k výrobě. Abychom splnili nejvyšší nároky, vyvíjíme si naše nástroje sami a při jejich výrobě pak spolupracujeme s dlouholetými a spolehlivými partnery. Toto úzké propojení jednotlivých článků v hodnotovém řetězci nám dává možnost zajistit komplexní kvalitu.