#protectingplanet – uvex chrání lidi i planetu

Poslání naší firmy – chránit lidi – je teď aktuálnější než kdykoli předtím!
Náš závazek chránit lidi zahrnuje také odpovědnost vůči společnosti a životnímu prostředí. Jsme rodinná firma, a proto je pro nás udržitelnost dlouhodobě v popředí zájmu.

Stanovili jsme si ambiciózní cíle v oblasti ekologie, ekonomiky a sociálních otázek. Ve svých závodech firma uvex intenzivně pracuje na zvyšování energetické účinnosti a dělá vše pro to, aby již brzy dosáhla uhlíkové neutrality.

Vysoké nároky na produkty jdou ruku v ruce s vývojem konceptů pro recyklaci a s využíváním materiálů na biologickém základu. Trvanlivost a dlouhá životnost našich produktů pomáhá snižovat množství odpadu a šetřit zdroje.

Pod heslem protecting planet („chráníme planetu“) představuje společnost uvex první kompletní systém produktů šetrných k životnímu prostředí.

SEZNAMTE SE S TRVALE UDRŽITELNÝMI PRODUKTY UVEX

přehrát video

Michael Winter, Managing Partner of the uvex group

Chráníme lidi v práci, při sportu i ve volném čase, a to již od roku 1926. Heslo protecting people je naším posláním.

Heslo protecting planet je dalším logickým vyústěním tohoto poslání, v rámci kterého volíme odpovědný přístup k lidem, společnosti a přírodě.

Vytvořili jsme značku s heslem protecting planet, která nabízí maximální transparentnost a informace o našich krocích směrem k udržitelnosti: To se týká všeho, od produktů šetrných na využívání zdrojů a inovativních opatření v našich závodech až po společenskou angažovanost a sociální projekty.

Michael Winter, vedoucí partner skupiny uvex

Značka udržitelnosti uvex: závazek vůči lidstvu a životnímu prostředí

protecting people je posláním všech značek skupiny uvex.
Cílem je poskytnout lidem naše vlastní produkty, které jim nabízí přesně takovou ochranu, kterou potřebují. Tato ochrana zahrnuje celý sociální, ekologický a ekonomický kontext. Proto jsme heslo protecting people rozšířili do podoby příslibu ochrany společnosti a životního prostředí: protecting planet. Pro seznámení veřejnosti s celou řadou opatření byla navržena série značek, které popisují konkrétní projekty společnosti uvex, zaměřené na udržitelnost.

Příklady nové značky protecting planet:

protecting planet by using recycled materials
Zjistit více

Z důvodu ochrany zdrojů a životního prostředí zpracovává skupina uvex různé druhy recyklovaných materiálů. Sem patří například recyklovaný polyamid z přebytků z výroby nebo recyklovaný polyetylen z nápojových lahví, z něhož se pak vyrábějí brýlové stranice nebo náhlavní pásky, a také brýle na čtení, které jsou nejméně ze 70 % tvořeny recyklovaným použitým materiálem.

protecting planet by maximum reduction of pollutants
Zjistit více

Skupina uvex nepoužívá žádné zdraví ohrožující látky podle nařízení REACH, a navíc si vypracovala ještě vlastní seznam „zakázaných látek“. Součástí obchodní politiky skupiny uvex je nabízet pouze produkty, které obsahují minimum nebezpečných látek a které nezatěžují ani uživatele ani životní prostředí. Zejména pro produkty ve styku s kůží, jako jsou osobní ochranné prostředky, platí v rámci skupiny uvex safety group nejpřísnější kritéria, která předčí platné směrnice EU.

protecting planet by reducing waste
Zjistit více

V zájmu ochrany životního prostředí snižuje skupina uvex množství odpadu na všech možných místech. Kromě toho pravidelně přezkoumáváme používání surovin přímo v našich výrobních závodech s cílem zjistit, nakolik by bylo možné naše postupy a procesy vylepšit. První konkrétní věc, kterou jsme již zrealizovali, je snížení množství kartonových obalů. Změnili jsme velikost obalových jednotek, případně obaly používáme opakovaně. Pokud jde o vybavení pro účast na veletrzích, vsází skupina uvex na jeho pronajímání – tím je zaručeno smysluplné opakované využití materiálů také dalšími společnostmi.

protecting planet by saving energy
Zjistit více

Ochrana životního prostředí začíná u elektrické energie. Proto skupina uvex na svých pobočkách v Německu využívá ekologickou elektřinu. Totéž platí také pro zahraniční pobočky uvex safety Cagi v Itálii, Swedsafe ve Švédsku a Heckel v alsaském městě La Walck. Na základě managementu hospodaření s energií podle normy DIN EN ISO 50001 má skupina uvex povinnost dokládat úspory energie. Skupina uvex group se ale nespokojí jen s tím: Také úspora elektrické energie podél celého řetězce tvorby hodnot má vysokou prioritu. Díky kontinuálním opatřením pro udržitelnost ve svých výrobních závodech po celém světě může skupina uvex garantovat, že vyrábí udržitelně. Mezi jednotlivá opatření patří např. LED osvětlení, nejmodernější stroje nebo postupy pro zpětné získávání tepla.

protecting planet by using bio-based materials
Zjistit více

Společnost uvex vidí budoucnost v biologických a rostlinných materiálech. Proto se již dnes v nejrůznějších produktech používá například HDPE (vysokohustotní polyethylen) z cukrové třtiny, lavalan (lisovaná vlna), prolan (lisovaná bavorská ovčí vlna), pěna z PU na bázi řepkového oleje, textilie z recyklovaných PET lahví nebo bambusová vlákna a biologický polyamid či jiné plasty na bázi ricinového oleje.

protecting planet by creating durable products
Zjistit více

Společnost uvex se vyznačuje měřitelně vyšší kvalitou výrobků oproti konkurenci. To je vidět například u povrchů brýlí, tedy u vlastních povrchových úprav ochranných pracovních brýlí uvex. Zákazníci skupiny uvex tedy nemusejí tak často dokupovat nové produkty, protože jim při každodenním používání déle vydrží. Tato dlouhá životnost výrobků dlouhodobě šetří výdaje, ale především chrání cenné zdroje a vytváří méně odpadu.

protecting planet by reducing CO2 emissions
Zjistit více

Skupina uvex si dala za cíl nepřetržitě a na různých úrovních omezovat vlastní emise CO2. V Německu tedy skupina uvex odebírá ekologickou elektřinu ze 100% obnovitelných zdrojů, stejně jako ekologický plyn, resp. „klimaticky neutrální plyn“, přičemž emise CO2, vznikající při spalování plynu, kompenzuje prostřednictvím společnosti infra fürth gmbh a podporuje projekty na ochranu klimatu. Inovativní produkty a služby pro celosvětový trh jsou vyráběny ve vlastních závodech, z nichž se mnohé nacházejí v Německu a v Evropě. To na jedné straně zajišťuje vysokou kvalitu a na druhé straně se tím zkracují přepravní cesty. Pravidelnými aktivitami zaměřenými na udržitelnost ve svých výrobních závodech skupina uvex významně přispívá ke snižování své ekologické stopy.

protecting planet by using environmentally friendly packaging
Zjistit více

Jako součást strategie udržitelnosti si skupina uvex dala za cíl plynule zvyšovat podíl ekologicky šetrných obalů. Používá například klimaticky neutrální obaly, tedy obaly, které kompenzuje prostřednictvím podpory projektů na ochranu klimatu, a také 100% recyklovatelné obaly, které jsou zčásti vyrobené dokonce z rostlinné travní lepenky. Dalším příkladem je travní a kamenný papír a recyklované obalové fólie a sáčky z obnovitelných surovin, jako je například tencel.

Značku udržitelnosti uvex protecting planet najdete na produktech a jejich obalech, ale také například na veletržních stáncích nebo v katalozích skupiny uvex. Tím chce společnost uvex zdůraznit nejen svůj vlastní závazek v těchto oblastech udržitelnosti, ale také zvýšit povědomí o ekologických a sociálních aspektech.

LETÁK KE STAŽENÍ

uvex i-range planet

sustainable safety glasses uvex i guard planet
environmentally friendly safety glasses
safety glasses with recycled materials

Recyklované materiály

glasses with recycled materials

Zorníky a stranice brýlí jsou vyrobeny z 39 % z biologického materiálu. Společnost uvex používá jako základ obnovitelnou surovinu z ricinovníku (skočec obecný) a využívá energii z biomasy. Spojovací díly a háky náhlavního pásu jsou vyrobeny z 22 procent z recyklovaných PET lahví a měkké vypodložení obličeje z více než 35 % z recyklovaného granulátu, který pochází z odpadu vzniklého při výrobě. Náhlavní pásek uzavřených brýlí je vyroben z 72 procent z recyklované odpadní příze.

safety glasses with environmentally friendly packaging

Ekologický obal

safety glasses with sustainable packaging

Fólie používaných polyesterových sáčků obsahují až 70 % recyklovaného materiálu získaného z odpadu, který vzniká při výrobě. Všechny kartony jsou tvořeny z více než 90 % z recyklovaného papíru.

safety glasses by reducing waste

Ekologicky šetrná výroba

sustainable produced safety glasses

Množství papíru potřebného pro přiložený návod k použití bylo sníženo o 30 %. Zvýšení počtu obalových jednotek z 5 na 10 brýlí přineslo další snížení potřebného kartonového materiálu, a navíc výrazně snížilo množství odpadu.


uvex xact-fit planet

Hearing protection plugs made from recycled material and low CO2 production
Hearing protection plugs made from recycled material and low CO2 production

Recyklované materiály

recycled materials uvex x-act fit planet

Pro ergonomicky tvarované stopky xact-fit planet byl použit stoprocentní recyklovaný polypropylen (PP). Pěnové zátkové chrániče sluchu oválného tvaru podléhají přísné kontrole a obsahují minimum škodlivých látek.

Hearing protection plugs in environmentally friendly packaging

Ekologický obal

environmentfriendly packaging

Všechny obaly výrobků pro ochranu sluchu jsou vyrobeny ze stoprocentního recyklovaného kartonu.

Hearing protection plugs from CO2-reduced production

Ekologicky šetrná výroba

environmentfriendly production

Podnik SwedSafe patřící ke skupině uvex zanechává pouze nízkou stopu CO2. Při výrobě se nepoužívají žádná fosilní paliva a využívaný proud pochází ze 100 procent z obnovitelných energií. K podpoře biodiverzity jsou na pobočce vytvářeny přírodní travnaté plochy a vysazovány květiny pro vytvoření více životního prostoru pro hmyz. Společnost SwedSafe je držitelem certifikátu dle norem pro správu životního prostředí ISO 14001.


uvex pheos planet

sustainable safety helmet
uvex sustainable safety helmet
safety helmet with recycled materials

Recyklované materiály

sustainable safety helmet for a safe workspace

Skořepina přilby obsahuje 30 procent plastu z biologických surovin. Původní organický materiál cukrová třtina se přetváří dodržováním nejpřísnějších požadavků na kvalitu a získává vysokou stabilitu a pevnost. Na náhlavní pásek se používá 50 procent drceného materiálu ze skořepin přilby. Tím se významně sníží počet zmetků ve výrobě podmíněných procesem.

safety helmet with sustainable packaging

Ekologický obal

Všechna jednotlivá balení se vyrábějí z regranulovaného materiálu a byla získána na základě cirkulární ekonomiky. Obal je z jednoho druhu materiálu a může se po použití znovu recyklovat a vrátit do výroby. To navíc šetří fosilní suroviny. Návody k použití jsou ze stoprocentně recyklovaného starého papíru.


uvex Bamboo TwinFlex® D xg planet

sustainable safety gloves

Technologie Bamboo TwinFlex® je registrovanou značkou společnosti UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG.

safety gloves with bamboo
safety gloves sustainable materials

Ekologicky šetrné materiály

safety gloves with bamboo viscose

Společnost uvex používá bambusovou viskózu a sází na materiál založený na obnovitelném bambusu a recyklovaném polyamidu. Tyto udržitelné materiály tvoří celkem 45 % použitého materiálu! Z hlediska ochrany zdraví uživatele se rukavice vyznačují také výrazným překročením požadavků podle nařízení REACH a jejich snášenlivost na pokožce byla dermatologicky potvrzena institutem proDerm.

safety gloves with environmentally friendly packaging

Ekologický obal

sustainable packaging for safety gloves

Použitý obalový materiál rukavic byl výrazně omezen. Místo gumiček jsou použity papírové pásky. Sáčky z polyesteru jsme zcela přestali používat.

sustainable produced safety gloves

Ekologicky šetrná výroba

sustainable produced safety gloves

Společnost uvex safety gloves je držitelem certifikátu podle norem pro management životního prostředí ISO 14001 a zacházení s energiemi ISO 50001 a její výroba je neutrální v oblasti emisí CO2. Nově zprovozněná bloková elektrárna díky vysoké energetické účinnosti kogenerační jednotky dále sníží spotřebu energie v závodě v Lüneburku o více než > 90 %. Kogenerační jednotka již nyní splňuje specifikace spalin, které budou předepsané zákonem od 1. 1. 2024, a je tak jednou z prvních kogeneračních jednotek v Německu, které tuto normu splňují.


uvex 1 G2 planet

sustainable safety shoes
sustainable safety shoe
safety shoes out of recycled materials

Recyklované materiály

safety shoe with recycled materials

Svrchní materiál bezpečnostní obuvi je vyroben ze 100% z recyklovaného polyesteru z PET lahví. Textilní vrstvu chránící proti propíchnutí tvoří také ze 100 % recyklovaná vlákna. Překrytí TPR je ze 40 % z recyklovaného TPU. Podšívka Distance Mesh je vyrobená z 52 % z recyklovaného polyesteru a z 18 % z bambusových vláken. Vyměnitelná komfortní prodyšná stélka obsahuje rovněž ze 100 % z recyklované PU pěny a polyesteru. Celá bezpečnostní obuv je vyrobena bez škodlivých látek uvedených na seznamu zakázaných látek.

safety shoes with sustainable packaging

Ekologický obal

safety shoe with environmentally friendly packaging

Všechny krabice na obuv uvex jsou z 90 % tvořeny recyklovaným kartonem. Při výrobě byl použit 100% recyklovaný hedvábný papír a návod k použití je také ze 100% recyklovaného papíru.

sustainable production for safety shoes

Ekologicky šetrná výroba

sustainable produced safety shoes

Závod uvex v italském městě Ceva přešel před několika lety na plně ekologickou elektřinu a ekologický plyn a od roku 2017 je certifikován podle systému managementu ochrany životního prostředí ISO 14001. Závod dále využívá obnovitelnou energii z fotovoltaického systému. Společnost uvex klade velký důraz na prevenci vzniku odpadu. Před několika lety byly například změněny tvary podrážek, což výrazně snížilo množství odpadu. Průběžně se také optimalizuje proces čištění a nástřiku. Dlouhodobě navíc shromažďuje polyuretanový odpad, zpracovává jej na granulát a znovu používá. Podešev uvex 1 G2 planet z TPU využívá až 10 % recyklovaný polyuretanový odpad vzniklý při vlastní výrobě.


uvex suXXeed greencycle planet

sustainable workwear
uvex sustainable clothing
work wear with sustainable and compostable materials

Recyklované materiály

uvex work wear is completely compostable

Všechny materiálové složky oděvů jsou plně kompostovatelné a všechny výrobky nesou značku kvality cradle to cradle™. Kromě bavlny jsou v tomto případě použity také speciální polyester a elastan, které se díky kopolymerní struktuře velmi rychle rozkládají. U oděvů označených cradle to cradle™ se používají pouze složky, u kterých bylo prokázáno, že nepoškozují lidské zdraví. Zlatý certifikát cradle to cradle™ je navíc zárukou toho, že se do odpadních vod nedostávají žádné chemické látky. Po opotřebení oděvů lze jejich jednotlivé části vrátit zpět do oběhu kompostováním.

environmentally friendly work wear from uvex

Ekologický obal

sustainable packaging for workwear

Veškerý obalový materiál včetně všech visaček a etiket je také biologicky odbouratelný.

workwear sustainable produced

Ekologicky šetrná výroba

environmentally friendly workwear

Při výrobě oděvů se používá obnovitelná energie. Současně dochází ke kompenzaci nejméně 50 % přímo produkovaných emisí. Výroba v Evropě a s ní související krátké přepravní vzdálenosti nezpůsobují zbytečné zatěžování životního prostředí.