Pracujeme šetrně k životnímu prostředí

Kdo chce chránit člověka, má rovněž odpovědnost vůči životnímu prostředí. Tuto zodpovědnost bereme velmi vážně – a dobrovolně přispíváme k ochraně životního prostředí způsoby, které překračují zákonné požadavky.

Přebíráme zodpovědnost

Ochrana životního prostředí u nás začíná už v procesu vývoje – a ještě dlouho nekončí s hotovým výrobkem: Každý zaměstnanec a každá zaměstnankyně společnosti uvex se snaží každý den zacházet se zdroji zodpovědně. Ohled na životní prostředí je nedílnou součástí naší každodenní práce a všech našich provozních procesů. 

Výkonnost naší společnosti má zásadní význam pro posílení naší konkurenceschopnosti, avšak nikdy na úkor člověka a životního prostředí. Ochrana životního prostředí je proto pro společnost uvex komplexním tématem, za které nese odpovědnost každý jednotlivý zaměstnanec:

 • Zvyšujeme kvalifikaci našich zaměstnanců a motivujeme je k odpovědnému jednání s povědomím o životním prostředí.
 • Provádíme preventivní opatření, abychom minimalizovali dopad našich provozů na životní prostředí a aby bylo pracovní prostředí bylo pro naše zaměstnance bezpečné.
 • Zohledňujeme ekonomické využívání zdrojů, počínaje vývojem výrobku, ale také během všech následných kroků realizace, jako je výroba, skladování a doprava.
Přehled našich konkrétních zásad a opatření na ochranu životního prostředí:
 • Výrobky, výroba a výrobní zařízení společnosti uvex jsou navrženy tak, aby minimalizovaly dopad na životní prostředí.
 • uvex přijímá opatření tím, že zohledňuje vliv nových procesů a výrobků na životní prostředí už v rané fázi vývoje.
 • Suroviny a energie se používají pokud možno úsporně a zbytky se znovu využívají v rámci interní recyklace. Vznik škodlivin se má co možná nejvíce snížit. Toho lze dosáhnout buď přechodem na vhodnější procesy, nebo ekologicky šetrnou optimalizací stávajících procesů.
 • Naše výroba, procesy dodávek a likvidace stejně jako výrobky jsou pravidelně zkoumány s ohledem na jejich dopad na životní prostředí.
 • Opatření na ochranu životního prostředí u společnosti uvex se kontrolují stran jejich realizace a efektivnosti v rámci auditů.
 • Prioritou společnosti uvex je zabránění emisím. Pro čištění odpadního vzduchu a odpadních vod, předcházení a odstraňování odpadu a minimalizování hluku využívá společnost uvex pokročilé techniky, metody měření a analýzy.
 • Zátěže škodlivinami a hlukem na pracovištích sleduje interní kontrolní útvar.
 • uvex vytváří pobídky pro zlepšovací návrhy svých zaměstnanců i v oblasti ochrany životního prostředí.
 • Společnost uvex zavázala své dodavatele k ekologicky šetrné a produktivnější výrobě s cílem, aby naše aktivity neměly trvalý negativní dopad na životní prostředí, které ovlivňujeme. To je pravidelně kontrolováno v rámci auditů.
 • uvex informuje zákazníky a spotřebitele o vlastnostech svých výrobků a o jejich bezpečné a ekologicky šetrné přepravě, manipulaci a likvidaci. Výrobky uvex musí být pro spotřebitele bezpečné, a jejich používání nesmí ohrožovat životní prostředí.
 • uvex úzce spolupracuje v oblasti ochrany životního prostředí na plně důvěryhodné bázi s úřady a veřejnými institucemi.
Obsah ke stažení k této problematice