Pracujeme sociálně

Ke komplexní ochraně člověka patří také bezpečnost v jeho sociálním prostředí: Umožňujeme to našim zaměstnancům a vyžadujeme i od našich obchodních partnerů. Jsme také odhodláni pomoci lidem v nouzi na celém světě.

Sociální standard skupiny uvex group

Jako jeden ze světových lídrů na trhu v oblasti vývoje, výroby a prodeje osobních ochranných prostředků začleňovala společnost uvex od svého založení v roce 1926 základní zásady etiky do své obchodní politiky a postupů v obchodních jednáních. Stejné zapojení očekáváme od všech našich obchodních partnerů. Slogan „protecting people“ nás zavazuje ve vztahu k našim zákazníkům a jejich zaměstnancům – ale také vůči našim vlastním zaměstnancům a našim obchodním partnerům.  

Obchodní politika společnosti uvex je založena na spolupráci pouze se společnostmi, které respektují základní lidská práva a svobodu svých zaměstnanců při výkonu jejich činností. Na této platformě vytvořila skupina uvex group katalog se sedmi klíčovými požadavky, které musí uplatňovat naši obchodní partneři. Tento sociální standard se zakládá na ustanoveních Mezinárodní organizace práce ILO (International Labour Organization), která tvoří základ všech renomovaných sociálních standardů, jako je například Sociální odpovědnost SA 8000.

Sociální závazek NADACE RAINERA WINTERA

NADACE RAINER WINTER je nezávislá veřejnoprávní nadace podle občanského práva se sídlem ve Fürthu. Nadaci založil v roce 1980 Rainer Winter, akcionář a předseda společnosti UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG. „Učinil jsem svým posláním pomáhat rychle a bez byrokracie potřebným, nemocným a postiženým dětem na celém světě,“ vysvětluje Rainer Winter.

Od založení před třiceti lety nateklo do bezpočtu regionálních a mezinárodních projektů 1,6 milionu Euro. NADACE RAINER WINTER přitom spolupracuje také s dalšími organizacemi a poskytuje jednorázové příspěvky v jednotlivých případech – jako jsou například katastrofy nebo hladomor –, na okamžitou podporu dětí v nouzi nebo působí jako sponzor. Příklady jsou zemětřesení na Haiti, katastrofa způsobená vlnami tsunami v Asii a útoky z 11. září 2001 v New Yorku:

Nadaci a jejímu zakladateli leží na srdci především projekty v Německu a především v oblasti Norimberk a Fürth: Podporuje mimo jiné úřady sociální péče o mládež a mateřské školky města a okresu Fürth, dětský domov Sv. Michaela, centrum Aktivních občanů, Sdružení 1-2-3 zapsaný spolek (závislost a prevence násilí na středních školách) a Misi města Norimberk. Dalším důležitým bodem je dlouhodobá spolupráce s Křesťanskou mládežnickou vesnicí v Německu Christliche Jugenddorfwerk Deutschland (CJD).

Podpora sdružení VISION FOR THE WORLD e. V.

45 milionů lidí na celém světě trpí slepotou, přičemž 90 % všech nevidomých žije ve třetím světě. Lidé v rozvojových zemích nesou tedy desetkrát větší riziko oslepnutí než lidé ve vyspělých zemích. 80 procentům oslepnutí by však bylo možné zabránit!

Prevence proti oslepnutí lidí v zemích třetího světa, její léčení a trvalé snižování rizika oslepnutí je cílem sdružení Vision for the World e. V. založeného v roce 2002. Členové chtějí svým zapojením ukázat svoji společenskou zodpovědnost a využívat své zkušenosti, znalosti a sítě ve prospěch znevýhodněných osob – zejména dalším rozvíjením zdravotní péče o oči v zemích třetího světa. Při výběru svých projektů spolupracuje sdružení Vision for the World e. V. s uznávanými a zkušenými organizacemi, jako je Christoffel-Blindenmission.

uvex safety group, jejíž kořeny a úspěch jako světového lídra na trhu v oblasti ochrany očí jsou neoddělitelně spojeny s ochranou zraku, se trvale angažuje ve sdružení Vision for the World e. V. a jako partner dlouhodobě podporuje práci a projekty ve třetím světě. Zvláštní pozornost je zde věnována léčení kataraktu, tj. postupnému zakalování čočky až do úplného oslepnutí. Riziko vzniku očního onemocnění známého také jako šedý zákal se mimo jiné zvyšuje trvalým a nadměrným vystavováním očí škodlivému UV záření.