Otázky a odpovědi týkající se ochrany dýchacích cest

Co je třeba zásadně dodržovat při výběru a nošení ochrany dýchacích cest?

Výrobky na ochranu dýchacích cest jsou produkty ze skupiny osobních ochranných prostředků kategorie III. Znamená to, že tyto výrobky chrání před trvalým poškozením/onemocněním či úmrtím. Pro výrobky této kategorie se proto povinně provádí instruktáž. Tato instruktáž obsahuje různé body, například správné nasazování a odkládání masky na ochranu dýchacích cest.

Jak výběr vhodné masky na ochranu dýchacích cest, tak také instruktáž musí provést, resp. zorganizovat zaměstnavatel.

Jaké masky na ochranu dýchacích cest chrání před koronavirem?

Na základě výzkumu Institutu Roberta Kocha představují nejdůležitější a nejúčinnější opatření i nadále: „Dobrovolná izolace v případě onemocnění, dobrá hygiena rukou, dodržování pravidel pro kašel a kýchání a udržování odstupu (alespoň 1,5 metru).“

Při kontaktu s pacienty doporučují úřady mimo jiné nošení těsně přiléhající, vícevrstvé masky na ústa a nos. Jako minimální třída ochrany pro oblast ochrany dýchacích cest se doporučuje třída ochrany FFP2 (podle evropské normy) nebo N95 (podle americké normy). Vyšší ochranu nabízí masky třídy ochrany FFP3 nebo N99.

Další informace na toto téma najdete přímo na stránkách RKI nebo WHO.

Na základě výzkumu Institutu Roberta Kocha představují nejdůležitější a nejúčinnější opatření i nadále: „Dobrovolná izolace v případě onemocnění, dobrá hygiena rukou, dodržování pravidel pro kašel a kýchání a udržování odstupu (alespoň 1,5 metru).“

Při kontaktu s pacienty doporučují úřady mimo jiné nošení těsně přiléhající, vícevrstvé masky na ústa a nos. Jako minimální třída ochrany pro oblast ochrany dýchacích cest se doporučuje třída ochrany FFP2 (podle evropské normy) nebo N95 (podle americké normy). Vyšší ochranu nabízí masky třídy ochrany FFP3 nebo N99.

Další informace na toto téma najdete přímo na stránkách RKI nebo WHO.

Jak funguje maska na ochranu dýchacích cest?

Masky na ochranu dýchacích cest filtrují částice a chrání před nimi, nikoli však před plyny a parami.

Tyto masky se obvykle kompletně sestávají z filtračního materiálu v několika vrstvách, a doplňkově bývají vybaveny výdechovým ventilem. Různé vrstvy slouží k různým účelům, jako je vzhled, jemný hmat, tvarová stálost, odolnost proti protržení a samozřejmě filtrace.

Jednou z nejdůležitějších vlastností zvyšujících komfort je u masek na ochranu dýchacích cest dýchací odpor, tedy odpor, který její nosit pociťuje při nádechu a výdechu – a který ho přitom zatěžuje. Aby byl dýchací odpor co nejnižší, musí být filtrační materiál na jednu stranu prodyšný, na druhou stranu však musí také dokázat zachycovat částice.

Z tohoto důvodu se filtrační materiál opatřuje elektrostatickým nábojem. Ten zajistí, že částice, které by jinak díky své malé velikosti procházely filtračním materiálem, na tomto materiálu ulpívají.

Jak se liší jednotlivé třídy ochrany?

Tři třídy ochrany se nerozlišují podle velikosti filtrovaných částic, ale podle jejich množství.

FFP1 filtruje minimálně 80 procent částic, FFP2 pak 94 procent a FFP3 99 procent.

Čím více částic je třeba vyfiltrovat, tím více vrstev filtračního materiálu se používá – proto jsou masky vyšších tříd ochrany vždy hustší, a mají tedy také větší dýchací odpor.

Chrání obyčejná maska na ústa a nos stejně jako maska na ochranu dýchacích cest s certifikací podle normy EN149?

Maska na ústa a nos se často označuje také jako operační maska. Má zabraňovat přenosu kapének a tělních tekutin nositele do okolí. Tyto masky však neposkytují dostatečnou ochranu samotnému nositeli.

Na rozdíl od masek na ochranu dýchacích cest podle normy EN149 se totiž nejedná o osobní ochranné prostředky. U našich masek uvex stojí v popředí ochrana nositele, a proto hraje enormně důležitou roli například jejich pevné usazení.

Masky na ochranu dýchacích cest uvex jsou schopné vyfiltrovat z okolního vzduchu i ty nejmenší částice a kapičky, a spolehlivě chránit svého nositele. Společnost uvex se zaměřuje na výrobu osobních ochranných prostředků. V našem sortimentu proto najdete pouze masky na ochranu dýchacích cest podle evropské normy 149, nikoli takzvané operační masky.

Německý Institut für Arbeitsschutz připravil rozsáhlé srovnání jednotlivých typů masek.

Jakou funkci má výdechový ventil?

Výdechový ventil se otvírá při výdechu, a výrazně tak snižuje výdechový odpor. Díky tomu je dlouhodobé nošení masky příjemnější. Teplý a vlhký vydechovaný vzduch se tak rychle dostane pryč z masky.

Při nadechnutí se ventil opět těsně uzavře, vdechuje se přes povrch materiálu. Vydechovaný vzduch se nefiltruje, odchází přímo do okolního prostředí. Existuje tedy možnost, že kapénky nositele masky mohou do okolního prostředí odcházet nefiltrované.

Jak dlouho je možné mít nasazenou masku na ochranu dýchacích cest?

Jednorázové masky na ochranu dýchacích cest jsou vhodné pro použití na jednu pracovní směnu, tedy po dobu osmi hodin.

Při speciálních činnostech s nebezpečnými toxickými látkami jsou však masky použitelné skutečně jen jednou, to znamená, že se po každém svléknutí masky musí nutně použít nová (například při práci s viry/bakteriemi nebo karcinogenními látkami). Rovněž z hygienických důvodů by měla jednorázové masky na ochranu dýchacích cest nosit jediná osoba, a to maximálně jeden den.

Je možné masky na ochranu dýchacích cest recyklovat?

Masky na ochranu dýchacích cest uvex bohužel nelze recyklovat, resp. dekontaminovat.

Masky na ochranu dýchacích cest sestávají z elektrostaticky nabitého filtračního materiálu (viz rovněž: Jak funguje maska na ochranu dýchacích cest?. V důsledku různých procesů, například ozařováním či napařováním, se tento materiál může zničit. Nelze tak již zaručit ochrannou funkci masky.

Proto nedoporučujeme masky jakýmkoli způsobem recyklovat. Masky na ochranu dýchacích cest jsou určeny pouze pro jedno použití.

 

Je možné používat masky na ochranu dýchacích cest uvex i po uplynutí data spotřeby?

Filtrační účinek jednorázových masek je určen elektrostatickým nábojem filtračního materiálu.

Protože se elektrostatický náboj pomalu snižuje, je životnost jednorázových masek na ochranu dýchacích cest omezena na 36 nebo 60 měsíců (podle modelu). Datum spotřeby je zřetelně uvedeno na každém kartonu.

Po uplynutí tohoto data by se již masky neměly používat.

Poskytuje uvex návod na výrobu masky na ústa a nos?

Protože uvex masky na ústa a nos sám nevyrábí, nemůžete zde poskytnout žádný návod.

Co se stane, když maska na ochranu dýchacích cest zvlhne?

V rámci schvalování podle normy EN149 je maska vystavována různým podmínkám. Maska se testuje za různých podmínek a vlhkosti a musí i nadále splňovat svou ochrannou funkci.

Za normálních okolností tedy maska na ochranu dýchacích cest vydrží i určitou vlhkost. Za běžných pracovních podmínek nepředstavuje vlhkost, například ve formě dešťových kapek žádné větší riziko. Nikdy však masku neponořujte do vody.

Dbejte, prosím, také na podmínky skladování a pokyny z přiloženého návodu k použití.

Jak si správně nasadit masku na ochranu dýchacích cest?

Pro ochranu uživatele je zásadní správné usazení masky na ochranu dýchacích cest. Návod na správné nasazování masky najdete v návodu k použití i na obalu.

Jako návod vám mohou posloužit následující videa:

uvex skládací masky na ochranu dýchacích cest

uvex respirátory na ochranu dýchacích cest

Jak zjistit, zda se skutečně jedná o výrobek značky uvex?

V souvislosti s pandemií COVID 19 bohužel musíme konstatovat, že se do oběhu dostává stále více padělků. Proto vám doporučujeme odebírat výrobky pouze přímo od společnosti uvex nebo od autorizovaných prodejců a partnerů.

POMOCÍ NAŠEHO VYHLEDÁVAČE PRODEJCŮ NAJDETE AUTORIZOVANÉHO PARTNERA V OKOLÍ

Kromě toho dodržujte následující body:

  •     Pokud společnost uvex výslovně nestanoví jinak, dodávají se výrobky vždy v balení společnosti uvex.
  •     Na masce na ochranu dýchacích cest najdete potisk se značkou uvex, příslušnými normami a značkou CE.
  •     V každém balení je přiložen návod k použití od společnosti uvex.
  •     Masky uvex se prodávají ve stanovených obalových jednotkách. Uvex neprodává masky jednotlivě.
  •     Na obalu je vytištěno datum výroby i datum životnosti.
  •     Díky přísným požadavkům na kvalitu je velice nepravděpodobné, že byste obdrželi výrobky, které by nebyly zabalené, byly chybně namontované, nebo že by se na obalech a návodu k použití vyskytovaly výrazy s gramatickými chybami.

Pokud byste v tomto bodě měli určité pochybnosti, obraťte se na naše oddělení zákaznických služeb: info@uvex.cz.
Rádi vám pomůžeme.

Více o tom, podle čeho lze poznat, zda se jedná o pravý výrobek značky uvex, resp. o masku na ochranu dýchacích cest se správnou certifikací, se dozvíte také v našem příspěvku na blogu nebo zde ke stažení.

Jak provést objednávku u společnosti uvex?

V případě, že máte zájem o výrobky značky uvex, obraťte se na:

info@uvex.cz
Telefon: +420 494 531 331