Význam ergonomie bezpečnostní obuvi

Problémy pohybového aparátu jsou častou příčinou pracovní neschopnosti a předčasného odchodu do důchodu. Většina problémů se týká kloubů a páteře. Na celkové držení těla a namáhání jednotlivých kloubů, kostí, šlach a svalů má velký vliv obuv.

V pracovním prostředí, kde je nutné nosit osobní ochranné pracovní pomůcky, hraje obuv klíčovou roli. Ta má velký vliv na tělo, pohyb a zátěž. Studie prokázaly, že kromě plantárního rozložení tlaku ovlivňuje tělo také konstrukce a design obuvi od úhlů kloubů na nohou až po držení horní části těla. V souladu s tím je možné změnit svalovou aktivaci a zátěž, která je kladena na různé oblasti těla.

Nevhodná obuv způsobuje řadu problémů. Nedostatečná podpora a tlakové body mohou způsobit bolest nohou. Vzhledem k propojení kostí, kloubů, šlach, vazů a svalů lze zdroj běžně se vyskytujících problémů v oblasti páteře často hledat v chodidlech. Rozložení tlaku napříč chodidlem a úhly kloubů je ovlivněno individuálním tvarem a polohou chodidla, stejně jako pohyby chůze. Mezi další potenciální negativní faktory patří nesprávné umístění chodidla. Plochá a vybočená noha může způsobovat změny v rozložení tlaku již při stání.

Společnost uvex klade maximální důraz na ergonomii, ochranu a pohodlí. Vlastní vývojové centrum uvex a maximální důraz kladený na bezpečnost, ochranu a pohodlí je základem výroby ochranných pracovních pomůcek špičkové kvality.

S výběrem nejvhodnější ochranné obuvi pro dané pracoviště poradí odborně proškolení pracovníci společnosti UVEX Safety CZ, k.s. z Rychnova nad Kněžnou.