Digitální ochranné prostředky: uvex techware

Integrace digitálních funkcí do osobních ochranných prostředků (OOP) otevírá dosud nevídané možnosti pro ochranu člověka. S uvex techware lze vybavit citlivé oblasti od hlavy až k patě senzory a regulátory. Prostřednictvím sítě OOP lze realizovat meta-funkce, které reagují v závislosti na situaci, jsou v interakci s lidmi a komunikují s nimi.

Megatrend digitální transformace nyní nabízí zcela nové koncepty výrobků v oblasti osobních ochranných prostředků, s nimiž lze úspěšně čelit komplexní změně v průmyslovém prostředí. „Nové digitální technologie umožňují dosud nerealizovatelné rozšíření stávajících bezpečnostních funkcí a nové přístupy k ochraně a pohodě lidí,“ vysvětluje Stefan Brück, generální ředitel uvex safety group. „uvex safety group proto založila divizi „Digital Business Innovation“, pro vývoj digitálního produktového systému uvex techware.“ Spolu s kompetentními technologickými partnery a klíčovými zákazníky vznikly první prototypy a aplikace výrobků, které nabízejí přístupy pro řešení problémů šitá na míru založené na realistických případových studiích.

„Výrobky systému uvex techware znamenají první krok v oblasti hardwarových a softwarových řešení s konkrétními prototypy. „Jsme přesvědčeni, že tato strategie nám umožní splnit nové požadavky pracovního světa budoucnosti,“ říká Stefan Brück. „Naší vizí je plně propojit tyto koncepty výrobků a integrovat je do systému řízení bezpečnosti OOP. Tato řešení by se měla vyvíjet v úzké spolupráci s našimi zákazníky, aby bylo zajištěno, že mohou být integrovány do jejich systémového prostředí.“

Koncepce výrobků představená na A+A 2017:

Přilba Smart – uvex pheos techware
Hlava musí být při práci výjimečně kvalitně chráněna v nejrůznějších situacích. Pasivní bezpečnostní funkce přilby Smart se mnohonásobně rozšiřují použitím meta senzorů pro snímání situací. Díky tomu lze zajistit nošení OOP, přičemž vestavěné snímače zrychlení umožňují snímat náraz, volný pád a neočekávanou nehybnost. Další snímače, jako jsou snímače teploty, vlhkosti a okolního jasu, umožňují provádění dalších funkcí, které lze přizpůsobit zákazníkovi a požadavkům příslušné oblasti použití.

Přilby Smart – uvex i-works techware
Ochranné brýle představují ideální platformu pro vizualizaci informací. Zaměření vývoje přitom spočívá v integraci do osvědčených koncepcí ochrany očí. Použité technologie umožňují použití v reálných pracovních podmínkách, jako je vysoký jas okolí a složité podmínky prostředí. Informace se zrcadlí na vnitřní straně ochranných skel jako na palubním displeji v autě, a jsou proto nezávislé na vnějších podmínkách. Indikace umožňuje kdykoliv přístup k datům snímačů i naměřeným hodnotám externích snímačů. Použité koncepce jsou optimalizovány na nízkou spotřebu energie a nízkou hmotnost.

Smart Gesture Control – uvex suXXeed techware
Interakce mezi člověkem a strojem v závislosti na pracovním prostředí představuje velkou výzvu v kontextu digitální bezpečnosti práce. K obsluze koncových mobilních zařízení s malými tlačítky a obrazovkami se musí často odstranit ochrana rukou. Modul Smart Gesture Control lze integrovat do různých míst OOP a díky použité 3D technologii rozpoznávání gest nevyžaduje kontakt. Modul umožňuje ovládání funkcí například inteligentních brýlí nebo strojů a jejich funkcí. Pro bezpečnost a jako zpětná vazba interakce se používá 9 diod LED.

E-Glove – uvex phynomic techware
Ruka je pro člověka nejdůležitějším nástrojem, který vyžaduje ochranu proti mechanickým vlivům, proříznutí nebo škodlivým chemikáliím. Nesmí se ovšem zhoršit hmat a možnost používání nástrojů a nářadí. Díky integraci čipů NFC do rukavic má uživatel přes své mobilní koncové zařízení kdykoliv k dispozici všechny informace ohledně účelu použití či odolnosti výrobku. Ochranné rukavice je možné personalizovat, regulovat přístupy ke strojům nebo infrastruktuře, přičemž ohledně řízení dodavatelského řetězce OOP existují zcela nové možnosti.

Smart Insole – uvex 1 techware
ochranná obuv představuje přechod mezi člověkem a jeho přímým prostředím při nesedavé činnosti. Z této skutečnosti vyvstávají mnohé biomechanické i situační scénáře. Velký počet pracovních úrazů je způsoben uklouznutím a dočasnou ztrátou kontroly. Tyto situace mohou být zaznamenávány, vyhodnocovány a cílenými varováními lze zabránit dalším nehodám ve známých místech nebezpečí. Kromě informací o pohybu umožňuje použití technologie meta-senzorů také zaznamenávat vlastnosti obuvi důležité pro bezpečnost, aby bylo možné aktivně rozpoznat možná poškození a ztrátu ochranných vlastností.

Active Lighting Vest – uvex
V nebezpečných situacích je důležité, aby pracovníci nebo osoby účastnící se havárie nosili výstražné vesty, jejichž výstražné barvy a odrazky umožňují rozpoznání v případě osvětlení. V prostředích s malým světlem lze pasivní výstražné vesty rozpoznat jen obtížně. Pro zvýšení bezpečnosti byla Active Lighting Vest i v takových situacích doplněna o aktivní pulzní světelný zdroj, který je jasně viditelný i ve velmi tmavém prostředí, čímž poskytuje další bezpečnostní výhodu. Zařazení vesty do síťové koncepce zabezpečení umožňuje další funkce, které mohou daleko přesahovat funkci výstražné vesty.

Dr. Markus Burghart představuje uvex techware na A+A 2017

Skupina uvex

Skupina uvex sdružuje pod jednou střechou tři mezinárodně činné společnosti: die uvex safety group, uvex sports group (uvex sports a Alpina) a Filtral group (Filtral a Primetta). Skupina uvex je zastoupena 48 pobočkami ve 22 zemích, přičemž hlavní část výroby zůstává v Německu. Dvě třetiny z přibližně 2 600 zaměstnanců (stav: fiskální rok 2016/17) je zaměstnáno v Německu. uvex je partnerem mezinárodního elitního sportu a vybavuje nesčetné množství vrcholových sportovců na celém světě. Hlavní motto „protecting people“ je naším posláním a závazkem. Za tímto účelem společnost uvex vyvíjí, vyrábí a prodává výrobky a servisní služby pro bezpečnost a ochranu lidí v profesionální, sportovní i volnočasové oblasti.

Máte otázky? Kontakt na tisk:

Zákaznický servis