uvex high-fit u-cut – individuální ochrana sluchu extra třídy

Poškození sluchu hlukem zaujímá už léta přední místo mezi uznávanými nemocemi z povolání. Poškození sluchu hlukem se obvykle rozvíjí plíživě a bez bolesti. Nebezpečí pro sluch a nutnost chránit sluchový smysl jsou často zjištěny příliš pozdě. Pouze osoba postižená ztrátou sluchu zná důležitost dobrého sluchového vnímání – jeho ochrana a udržování je nejvyšší prioritou společnosti uvex.

Akceptace nošení hraje rozhodující roli pro úspěšnou ochranu sluchu. Tlačící, neoptimálně sedící ochranné výrobky často vedou k odmítání jejich nošení. Modernější konstrukční tvar otoplastických chráničů sluchu uvex u-cut HC výrazně zvyšuje pohodlí při nošení a zajišťuje ještě lepší vnímání zvuků bez zhoršení kvality zvukové izolace. Otoplastika je díky cílenému vybrání v oblasti zvukovodu ještě pružnější a kromě tohoto ještě lehčí než kdy předtím. Zbytkový objem ve zvukovodu se výrazně zvětšil.

To vše vede k bezprecedentnímu pohodlí při nošení při stejných izolačních vlastnostech. Ochrana sluchu uvex high-fit u-cut je k dispozici ve dvou provedeních podle individuálního tvarování. Otoplastika je dostupná buď ve tvaru poloskořepiny, nebo plné skořepiny. Pro obě verze je společný měkký silikonový materiál, jehož kompatibilita s pokožkou byla potvrzena. Odebrání materiálu v oblasti zvukovodu otoplastiky poskytlo maximální flexibilitu a možnost kompenzovat silné pohyby čelistí. Díky speciální konstrukci je tato otoplastika měkčí, lehčí a pružnější v oblasti zvukovodu i v ušních boltcích a tím poskytuje maximální pohodlí při nošení. Obě varianty jsou opatřeny antibakteriálním nanopovlakem. Díky kapilárnímu otvoru nedochází k vytváření tlaku nebo pocitu izolace. Otoplastiky uvex high-fit jsou vybaveny filtrem, který lze zvolit podle hlučnosti na pracovišti. Všechny výrobky a jejich izolační hodnoty byly testovány a certifikovány podle normy EN 352-2. Otoplastiky uvex high-fit u-cut jsou vhodné pro všechny oblasti použití v místech s vysokými teplotami a pro osoby s ušima citlivýma na tlak.

uvex i-gonomics – inovace odlehčením
Otoplastika uvex high-fit u-cut je součástí inovačního systému výrobků uvex i-gonomics, který vědecky ověřitelným způsobem kombinuje důležité bezpečnostní prvky s vynikajícími ergonomickými vlastnostmi. uvex i-gonomics zahrnuje výrobky, které byly do značné míry vyvinuty podle ergonomických poznatků. Aby bylo možné výrobky kontrolovat a srovnávat z hlediska pohodlí při nošení, zavedla společnost uvex tzv. index úlevy. Index úlevy se skládá ze tří hodnotících faktorů, které ve své komplexnosti určují jako průměrnou hodnotu „faktor odlehčení“ výrobku. Díky tomu má společnost uvex k dispozici nástroj pro zajištění maximální porovnatelnosti – a to dokonce i mezi druhy výrobků a výrobců. Odlehčení se přitom měří ve třech různých kategoriích: „force“ (zatížení při nošení), „weight“ (hmotnost) a „clima“ (komfort klimatu). Společnost uvex přitom bere samozřejmě v úvahu podstatně odlišné vlastnosti různých druhů výrobků – podle toho se liší i zkušební metody v kategoriích měření.

Skupina uvex

Skupina uvex sdružuje pod jednou střechou tři mezinárodně činné společnosti: die uvex safety group, uvex sports group (uvex sports a Alpina) a Filtral group (Filtral a Primetta). Skupina uvex je zastoupena 48 pobočkami ve 22 zemích, přičemž hlavní část výroby zůstává v Německu. Dvě třetiny z přibližně 2 600 zaměstnanců (stav: fiskální rok 2016/17) je zaměstnáno v Německu. uvex je partnerem mezinárodního elitního sportu a vybavuje nesčetné množství vrcholových sportovců na celém světě. Hlavní motto „protecting people“ je naším posláním a závazkem. Za tímto účelem společnost uvex vyvíjí, vyrábí a prodává výrobky a servisní služby pro bezpečnost a ochranu lidí v profesionální, sportovní i volnočasové oblasti.

Máte otázky? Kontakt na tisk:

Zákaznický servis