Německé spolkové ministerstvo hospodářství a energetiky omezilo vývoz určitého zboží z kategorie osobních ochranných prostředků v důsledku epidemiologické krize vyvolané koronaviry SARS-CoV-2.

Vývoz a odeslání následujícího zboží bylo s okamžitou platností zakázáno:

  • Brýle - EN166 / ANSI / ISEA Z87.1
  • Obličejové štíty - EN166 / ANSI / ISEA Z87.1
  • Filtrační dýchací polomasky - EN 149 FFP2 / FFP3
  • Ochranné oděvy - provedení EN13795 / AAMI PB úrovně 3 nebo vyšší
  • Rukavice - EN455 / EN374 / ANSI / ISEA 105 / ASTM D6319

Tato směrnice vstoupila v platnost v době zveřejnění dne 4. března 2020. Spolková republika Německo odůvodňuje tento krok následovně:

pro zajištění toho, aby zdravotnický systém v Německu nadále řádně fungoval ve Spolkové republice Německo, je nezbytné uspokojit poptávku po dotyčném zboží. Výše popsané zboží se počítá jako klinické ochranné vybavení určené pro scénáře infekčních chorob, a to jak pro zabránění přenosu na klinický personál, tak pro ochranu zdravé populace před infekcí nemocnými. V důsledku epidemiologické krize vyvolané koronavirem SARS - CoV - 2 v mnoha zemích došlo k významnému nárůstu celosvětové poptávky po klinickém ochranném vybavení, včetně výše uvedeného zboží. Vzhledem k nárůstu počtu potvrzených infekcí v Evropské unii a ve Spolkové republice Německo se domácí poptávka po tomto zboží pochopitelně zvyšuje. Zatímco poptávka stále roste, výrobní kapacity na místní, regionální a celostátní úrovni jsou omezené a již nepostačují k tomu, aby reagovaly na změnu poptávky ovlivňující odvětví zdravotnictví, která již musí čelit významným překážkám. Je již nemožné uspokojit poptávku nemocnic, lékařů a lékáren, a to buď plně, nebo dostatečně rychle, a s rostoucím počtem případů v Německu existuje skutečné riziko nedostatku.

Je nám velmi líto, že musíme zastavit veškerou dodávku výše uvedených produktů, dokud nebude tato směrnice pozastavena.

Vedení společnosti UVEX SAFETY GROUP Gmbh & Co. KG

Máte otázky? Kontakt na tisk:

Zákaznický servis