Certifikáty

Znovu a znovu necháváme naše výrobky a komponenty výrobků kontrolovat nezávislými laboratořemi a instituty. Na snášenlivost s pokožkou. Na škodlivé látky. A na mnohem více příznaků.

proDERM

Velmi dobrá kompatibilita s pokožkou mnoha našich ochranných rukavic je dermatologicky potvrzena. Ochranné rukavice označené touto pečetí byly klinicky testovány Institutem aplikovaného dermatologického výzkumu proDerm proDERM Institut für Angewandte Dermatologische Forschung GmbH (Hamburg, Německo).

Studie proDERM: 11.0356-02, 11.0482-11, 13.0202-02, 15.0188-02, 15.0219-11

Následující ochranné rukavice uvex nosí pečeť kvality proDERM „dermatologicky testováno“:

uvex phynomic foam
uvex phynomic x-foam HV
uvex phynomic allround
uvex phynomic wet
uvex phynomic wet plus
uvex phynomic XG
uvex phynomic pro
uvex phynomic C3
uvex phynomic ESD
uvex phynomic C5
uvex phynomic lite
uvex phynomic lite w

proDERM je od roku 1994 k dispozici pro odborné a vědecké expertízy. Akce v dermatologickém kontraktačním výzkumu jsou současně považovány za inovativní a současně vědecky podložené. Díky uvedeným vlastnostem spolu s důsledným přístupem k testování a vysokými minimálními požadavky, které převyšují běžné standardy v oboru, je pečeť proDERM tak cenná. Tato pečeť je zcela cíleně adresována výrobcům vysoce kvalitních výrobků, kteří se nebojí intenzivního testování.

Institut proDERM zkoumal kompatibilitu výrobků na ochranu rukou s pokožkou ve vzájemně nezávislých studiích. Dráždivý potenciál výrobků byl nejprve zkoumán testy s náplastí na 32 dobrovolnících po dobu 3 x 24 hodin a poté dermatologicky vyhodnocen. Ve druhém testu orientovaném na aplikaci byly testované výrobky nošeny 20 dobrovolníky 2 týdny po dobu 8 hodin denně po celý běžný pracovní den. Nakonec byly odpovídající plochy pokožky vyhodnoceny lékařem.

V obou studiích vykazovaly výrobky velmi dobrou kompatibilitu s pokožkou, což se nyní potvrzuje „pečetí kvality proDERM“.

Další informace o proDerm

proDERM certifikované rukavice od společnosti uvex