Otázky a odpovědi týkající se jednorázových ochranných kombinéz

Co je to SMS kombinéza a jak se liší od tkané textilie?

Rounové netkané materiály se vyrábí jinou metodou, která ovlivňuje charakter materiálu.

Tkaná textilie zvyšuje stabilitu. Naproti tomu netkaná textilie Meltblown se skládá z jemných vláken, má tedy větší povrch, a zaručuje proto dobrý filtrační účinek. Netkaná textilie Meltblown však vykazuje nižší stabilitu.

Pro ochranný oděv vyráběný čistě z netkané textilie se proto používá sendvičová konstrukce z jednotlivých vrstev, které se odpovídajícím způsobem zpevňují: Zvenčí tkaná textilie pro stabilitu a uvnitř Meltblown – ve zkratce SMS, nebo různé varianty (např. SMMS, SSMMS,…). Pokud se používá materiál s mikroporézní fólií, může být vrstva rouna z tkané textilie nebo jako SMS.

Mohou jednorázovou ochrannou kombinézu použít vícekrát?

Jak již samotný název napovídá, není jednorázové zboží vhodné k opakovanému použití.
Kromě jednorázové ochrany pro manipulaci s chemikáliemi jsou v našem sortimentu k dispozici rovněž výrobky ochrany pro manipulaci s chemikáliemi určené pro opakované použití. Zde najdete předfiltrovaný výběr výrobků pro manipulaci s chemikáliemi určených pro opakované použití.

Jak najdu vhodnou jednorázovou ochranu pro manipulaci s chemikáliemi?

V internetovém obchodě uvex je na výběr celá řada různých ochranných oděvů pro manipulaci s chemikáliemi – rozhodování zde vůbec není lehké. Jaká kombinéza odpovídá příslušné předepsané normě a jaká nabízí potřebnou ochranu při vašich pracovních činnostech? Při výběru dokonalého ochranného oděvu hraje důležitou roli mnoho aspektů: střih, pohodlí, snadné používání a dobrá kombinace s dalšími osobními ochrannými prostředky.

O čem vypovídá popis typu 3, 4, a 5/6?

Evropská unie definovala harmonizované normy pro různé třídy ochrany (označované také jako typy), aby bylo možné zaručit optimální ochranu pro jednotlivé rizikové oblasti. Výrazně se tak zjednodušuje výběr vhodného ochranného oděvu. Typ ochrany udává, pro který typ expozice je oděv vhodný:

Typ 3 = odolný proti kapalinám
Typ 4 = odolný proti postřiku
Typ 6 = podmíněně odolný proti postřiku
Typ 5 = odolný proti průniku pevných částic

 

Jak správně obléknout a svléknout jednorázovou ochrannou kombinézu?

Aby mohly jednorázové ochranné oděvy dokonale splnit svůj účel a ochranný účinek, je rozhodující jejich bezchybné oblékání a svlékání. Stanovené kroky je nutné provádět v definovaném pořadí. Pokud je třeba, požádejte o pomoc další osobu. Níže – a v příspěvku na našem blogu – vysvětlíme, na co je třeba dávat pozor:

Oblékání OOP:
Před obléknutím ochranného oděvu je nutné zkontrolovat, zda není poškozen, např. zda nemá rozpárané švy, poškozený zip nebo jiné závady, které by mohly negativně ovlivnit jeho ochrannou funkci.

    1. Odložte šperky a hodinky
    2. Natáhněte si kombinézu a zatáhněte zip až po boky
    3. Nazujte holínky
    4. Nasaďte masku na ochranu dýchacích cest a zajistěte, aby dobře seděla
    5. Nasaďte ochranné brýle
    6. Kapuci kombinézy přetáhněte přes hlavu
    7. Zip kombinézy dotáhněte, aby byl úplně zapnutý
    8. Přitlačte klopu tak, aby zakryla bradu a zip
    9. Oblékněte ochranné rukavice a přetáhněte je přes okraj rukávů
    10. Zkontrolujte, zda se kombinéza neroztrhne také při pohybu do natažení a do dřepu

Odkládání OOP:

    1. Dezinfikujte ochranné rukavice
    2. Stáhněte kapuci
    3. Přetáhněte kombinézu přes ramena až do výšky boků tak, aby její rub směřoval ven. Přitom vytáhněte ruce z rukávů (může pomoci druhá osoba s ochrannými rukavicemi a maskou na ochranu dýchacích cest)
    4. Zcela svlečte oblek spolu s holínkami
    5. Svlečte rukavice tak, že je tažením obrátíte naruby *Brýle sundávejte zezadu dopředu
    6. Stejným způsobem sejměte masku na ochranu dýchacích cest
    7. Dezinfikujte ruce a nakonec vodou a dezinfekčním prostředkem důkladně omyjte ruce, obličej a veškeré další kontaminované části pokožky

O čem vypovídá popis typu 3, 4, a 5/6?

Evropská unie definovala harmonizované normy pro různé třídy ochrany (označované také jako typy), aby bylo možné zaručit optimální ochranu pro jednotlivé rizikové oblasti. Výrazně se tak zjednodušuje výběr vhodného ochranného oděvu. Typ ochrany udává, pro který typ expozice je oděv vhodný:
Typ 3 = odolný proti kapalinám
Typ 4 = odolný proti postřiku
Typ 6 = podmíněně odolný proti postřiku
Typ 5 = odolný proti průniku pevných částic

Co označuje písmeno „B“ přidávané k některým typům ochranných oděvů (např. 4B, 3B,...)?

Pokud má kombinéza certifikaci podle normy EN 14126, splňuje výkonnostní požadavky na ochranu před původci infekcí a smí se označovat písmenem „B“. Nezapomínejte přitom, že definované zkušební metody jsou zaměřeny na médium obsahující mikroorganismy, jako např. kapaliny, aerosoly nebo pevné prachové částice, nikoli na speciální viry či bakterie! Kombinézy s přelepenými švy poskytují vyšší úroveň ochrany, protože mikroorganismy jsou dostatečně malé, aby mohly proniknout minimálními otvory, které vzniknou po vpichu jehly.

Pro které pracovní oblasti je vhodná jednorázová ochranná kombinéza?

Pracovní oblasti jsou velice různorodé v závislosti na typu konkrétní kombinézy. Zatímco kombinézy SMS s certifikací typu 5/6 jsou vhodné spíše pro použití za sucha a při vyšších teplotách, hodí se kombinézy odolné proti kapalinám typu 3 pro práci s koncentrovanými chemikáliemi nebo pro případ většího množství kapaliny. Zejména při používání koncentrovaných a/nebo toxických chemikálií je nutné zajistit, aby kombinéza splňovala příslušné požadavky.
Pro lepší orientaci využijte následující graf.

Je jednorázová ochranná kombinéza vhodná pro čisté prostory?

Aktuálně je odpovídajícím způsobem testovaná pouze kombinéza uvex 5/6 comfort (98710), která dosahuje třídy 8 podle ISO 14644-1.

Lze jednorázové ochranné kombinézy dále individualizovat?

Ne, jednorázové ochranné kombinézy nelze dodatečně upravovat.

Jak se správně provádí likvidace jednorázové ochranné kombinézy?

Správná likvidace jednorázové ochranné kombinézy závisí na typu kontaminace. Pokud znečištění nepřináší žádná rizika, lze výrobky zlikvidovat spalováním či skládkováním, aniž by došlo k ohrožení životního prostředí. V případě silného znečištění nebo kontaminace toxickými látkami během používání pak platí speciální pravidla pro likvidaci.

Za jakých podmínek lze skladovat jednorázovou ochrannou kombinézu a jaká je její životnost?

Jednorázové výrobky značky uvex se musí skladovat v suchu, v originálním obalu a při teplotách 15–25°C bez UV záření. Pokud jsou tyto předpoklady splněny, činí životnost 5 let.

Kde lze najít údaje o permeaci pro jednorázovou ochrannou kombinézu typu 3?

U oděvů odolných proti chemikáliím je doba průniku, resp. permeace důležitým ukazatelem. Vypovídá o tom, jak dlouho trvá, než určitá chemikálie pronikne bariérou. Údaje o permeaci proto ovlivňuje tloušťka a materiál bariéry, kterou chemikálie proniká. Pro údaje o permeaci je vám k dispozici náš online datový pásek CES. Zde můžete vyhledávat příslušné chemikálie a nechat si zobrazit odpovídající stupně ochrany pro kombinézy a/nebo rukavice.

Kromě toho zde jsou k dispozici také technické listy:

  • uvex 3B chem classic
  • uvex 3B chem light
Má jednorázové příslušenství také certifikaci?

Ne, nejedná se o certifikované výrobky, protože příslušenství, jako jsou návleky na boty, rukávníky a kapuce, není možné certifikovat. Protože jsou však vyráběné ze stejného materiálu jako kombinézy, lze odkázat na příslušné údaje.

Informace můžete získat v našich technických listech:

  • Návleky na vysoké boty
  • Příslušenství
Které jednorázové kombinézy poskytují ochranu proti koronaviru?

Na základě výzkumu Institutu Roberta Kocha představují nejdůležitější a nejúčinnější opatření i nadále: „Dobrovolná izolace v případě onemocnění, dobrá hygiena rukou, dodržování pravidel pro kašel a kýchání a udržování odstupu (alespoň 1,5 metru).“ Při kontaktu s pacienty doporučují úřady mimo jiné nošení kombinézy certifikované podle normy EN 14126. Další informace na toto téma najdete přímo na stránkách RKI nebo WHO.