Otázky a odpovědi týkající se ochranných brýlí

Jak zajistit, aby mi ochranné brýle dobře seděly?

Chcete-li si ověřit, zda vám ochranné brýle správně sedí, doporučujeme následujících 7 kroků:

1. Po stranách hlavy a za ušima byste neměli pociťovat nepříjemný tlak
2. Nosní opěrka by měla být pohodlná a měla by na nose sedět tak, aby se nezařezávala
3. Měli byste dobře a bez jakéhokoli omezení vidět do všech směrů
4. Celková hmotnost ochranných brýlí by měla být rovnoměrně rozdělena mezi uši a nos tak, aby rámeček příjemně doléhal na obličej a nijak vás nerušil
5. Rámeček, resp. zorník by měly přiléhat těsně k obličeji, ale nedotýkat se řas. Mezera u zorníku kolem obličeje by měla být menší než tužka (<=6-8 mm)
6. Rámeček, resp. zorník by měly zakrývat obočí a veškerá ostatní měkká místa.
7. Brýle by měly pevně držet na hlavě, i když pohybujete hlavou do různých směrů

Jak mám ochranné brýle správně skladovat?

Doporučujeme skladování v originálním obalu při teplotě do 40 °C a při relativní vlhkosti vzduchu <70 %, na tmavém a suchém místě, bez mechanického namáhání. Při správném skladování činí životnost ochranných brýlí šest let od data výroby. To se ve formátu datumových hodin (šipka s posledními dvěma číslicemi roku ukazuje na měsíc výroby) nebo jako tovární symbol (měsíc/rok) nachází na ochranných brýlích a na obalu.

Jaká je životnost ochranných brýlí uvex?

Životnost brýlí závisí na pracovním prostředí a na tom, jak se s nimi zachází na pracovišti, a nelze ji proto obecně stanovit. Doporučená doba používání je podle intenzity používání, frekvence a opotřebení způsobeného externími vlivy maximálně dva roky od prvního použití, jehož datum byste si měli poznamenat.

Jak se mají ochranné brýle správně čistit, resp. dezinfikovat?

 K čištění a dezinfekci ochranných brýlí uvex doporučujeme tento postup:  

1. Prostudujte si informace v přiloženém návodu k používání ochranných brýlí
2. Brýle nejprve vyčistěte pod tekoucí vodou. Můžete přitom navíc použít i běžné čisticí prostředky
3. Pokud je třeba, můžete ochranné brýle uvex navíc dezinfikovat formou postřiku a otření. Dezinfekci neprovádějte formou ponoření! Prostudujte si návod k použití vybraného dezinfekčního prostředku a brýle vyčistěte podle příslušných pokynů týkajících se použitelnosti, metody dezinfekce a doby působení. Pokud je to v návodu k použití dezinfekčního prostředku uvedeno, opláchněte následně důkladně čerstvou vodou
4. Nechte osušit na vzduchu
5. Po každém vyčištění a před opětovným použitím zkontrolujte, zda brýle nejsou poškozené. Jakmile zaznamenáte náznaky poškození, nesmíte již brýle používat

Jak se mají ochranné brýle správně čistit, resp. dezinfikovat s ohledem na výskyt virů?

 Pro čištění a dezinfekci ochranných brýlí uvex s ohledem na výskyt virů doporučujeme následující postup:

1. Prostudujte si informace v přiloženém návodu k používání ochranných brýlí.
2. Během čištění doporučujeme používat jednorázové rukavice z nitrilu či latexu.
3. Brýle nejprve vyčistěte pod tekoucí vodou.
4. Ochranné brýle uvex můžete navíc dezinfikovat formou postřiku a otření. Dezinfekci neprovádějte formou ponoření! Prostudujte si návod k použití vybraného dezinfekčního prostředku a brýle vyčistěte podle příslušných pokynů týkajících se použitelnosti, metody dezinfekce a doby působení. Pokud je v návodu k použití dezinfekčního prostředku uvedeno, opláchněte následně důkladně čerstvou vodou.
5. Nechte uschnout na vzduchu na místě bez kontaminace.   

Nezapomeňte, prosím, že společnost uvex netestovala, který dezinfekční prostředek je účinný proti konkrétním virům, ani to, který je nejlépe snášenlivý s příslušným produktem značky uvex. Doporučení týkající se virucidních dezinfekčních prostředků vydává například Institut Roberta Kocha. V případě delšího kontaktu, častějšího používání dezinfekčních prostředků nebo vysokých teplot při sušení se může poškodit povrstvení brýlí a jejich dalších komponent. Jako uživatel musíte po každém čisticím cyklu a před opětovným použitím vždy zkontrolovat, zda brýle nejsou poškozené. Jakmile zaznamenáte náznaky poškození, nesmíte již brýle používat.

Mohou se k čištění ochranných brýlí uvex používat čisticí prostředky s obsahem silikonu?

K čištění našich ochranných brýlí používání čisticích prostředků s obsahem silikonu nedoporučujeme. Mohly by například poškodit povrstvení, a v důsledku toho by se brýle mohly začít zamlžovat. Kromě toho existuje riziko vzniku skvrn na povrstvení. Možné je však čištění veškerými běžnými čisticími prostředky, nebo také vodou a mýdlem.

Pro jaké použití se doporučují uzavřené brýle?

Společnost uvex doporučuje používat uzavřené brýle všude tam, kde jsou na ochranu očí potřebné těsně přiléhající ochranné brýle, nebo tam, kde hrozí nebezpečí, že by se kvůli rychle odletujícím odštěpkům mohly brýle se stranicemi uvolnit z hlavy. Jedná se například o flexování, úhlové broušení, práce v prašném prostředí nebo práci s nebezpečnými substancemi, jako jsou chemikálie. V jednotlivých případech vždy doporučujeme vyžádat si bezpečnostně-technické posouzení bezpečnostního technika nebo bezpečnostního orgánu.

Jaká povrstvení značky uvex jsou zvlášť odolná vůči chemikáliím?

Obecně lze říci, že odolnost našeho povrstvení vždy závisí na použité chemikálii. S tímto tématem se můžete obrátit na naše oddělení zákaznických služeb, kde vám pro vámi používanou chemikálii poskytnou přesnější informace.

Vůči jakým chemikáliím jsou moje brýle odolné?

Norma EN166 neobsahuje žádné definované testy k odolnosti vůči chemikáliím, jako je tomu například u ochranných rukavic proti chemikáliím. Všechny ochranné brýle uvex obecně vykazují základní odolnost vůči chemikáliím. Podle typu chemikálie však může být po kontaktu s ní postižena mechanická pevnost ochranných brýlí. Rovněž materiál zorníků se může zakalit, a proto již neposkytuje dobrý výhled. Společnost uvex proto doporučuje okamžité vyčištění ochranných brýlí po kontaktu s lehkými chemikáliemi, po kontaktu s nebezpečnými chemikáliemi pak likvidaci brýlí a použití nových brýlí. S ochrannými rukavicemi proti chemikáliím se ostatně zachází stejně.

Do jaké teploty jsou ochranné brýle uvex tepelně odolné?

Pokud jde o materiál, snáší modely našich brýlí obecně teploty až do 80 °C. Je však třeba zohlednit i následující související body:

1. Mechanická pevnost (u označení T) je zaručena pouze do teploty + 55 °C. Odolnost nad tento rámec se neověřuje.
2. U vyšší pracovní teploty se může v určitém pracovním prostředí vyskytovat rovněž infračervené záření. V takovém případě je nutné použít ochranu při sváření.
3. Dále se může stát, že je při vysokých teplotách za určitých okolností třeba chránit celý obličej, a používá se tedy obličejový štít.
4. Naše uzavřené brýle uvex jsou k dostání se zorníky jak s polykarbonátem (PC), tak také s acetylcelulózou (CA). Zde je třeba dávat pozor, protože materiál CA se při teplotách nad +80 °C začíná deformovat. Materiál PC si naproti tomu zachovává svůj tvar.

Pokud si nejste jistí, zda brýle, které používáte, odolají teplotám na vašem pracovišti, nebo zda používáte správné brýle, ochotně vám poradíme. Využijte k tomu, prosím, naše oddělení zákaznických služeb.

Jsou ochranné brýle uvex netoxické?

Pracovní ochranné brýle uvex splňují vyhlášku EU REACH o chemických látkách v souladu s filozofií ochrany životního prostředí společnosti uvex group.

Obsahují ochranné brýle uvex silikon a latex?

Pracovní ochranné brýle uvex neobsahují látky jako silikon* nebo latex**, které poškozují lak.
*Výjimku tvoří výrobek 9302500 uvex ultrasonic CR, který má silikonový náhlavní pásek.
** Všechny gumové tkané pásky obsahují malý podíl gumových nití (latex). Ty jsou zapotřebí, aby byl pásek trvale elastický, nedochází zde však k přímému kontaktu s pokožkou.

Jakou UV ochranu poskytují ochranné brýle uvex?

Pracovní ochranné brýle uvex se zorníky z polykarbonátu (PC) zaručují 100% ochranu před UV zářením až 400 nm.
Pracovní ochranné brýle uvex se zorníky z acetylcelulózy (CA) zaručují ochranu před UV zářením až 380 nm.
Pracovní ochranné brýle uvex se zorníky z tvrzeného skla (HG) zaručují ochranu před UV zářením až 330 nm.
Chrání tak uživatele v oblastech UVA, UVB a UVC záření.

UVA záření 315 nm – 380 nm
UVB záření: 280 nm – 315 nm
UVC záření: 100 nm – 280 nm

Co znamenají první číslice na značení zorníku?

 První číslice na značení zorníku označují jednak příslušnou ochranu podle různých norem, jednak propustnost světla zorníku, tedy typ a vlastnosti jeho tónování. V přiložené tabulce přinášíme stručný přehled jednotlivých označení zorníku:

 

Značení zorníku Ochrana před EN standard Vysvětlivky
2 UV EN 170 Číslo 2 udává, že filtr může případně negativně ovlivnit rozpoznávání barev.
2C nebo 3 UV EN 170 Číslo 2 udává, že filtr umožňuje dobré rozpoznávání barev.
4 IR EN 171 Ochrana před horkem
5 slunce / oslnění EN 172 100% ochrana před slunečním UV zářením – bez ochrany před infračerveným zářením (IR).
6 slunce / oslnění EN 172

100% ochrana před slunečním UV zářením – s ochranou před infračerveným zářením (IR).

Značení     Propustnost světla
1.2 Umožňuje více než 74,4% propustnost světla, avšak nižší než 100%.
1.4 Umožňuje více než 65% propustnost světla, redukuje modré světlo o 50 %.
1.7 Umožňuje více než 43,2% propustnost světla, avšak nižší než 58,1%.
2.5 Umožňuje více než 17,8% propustnost světla, avšak nižší než 29,1%.
3.1 Umožňuje více než 8,0% propustnost světla, avšak nižší než 17,8%.
Jakou ochranu očí uvex lze použít pro optimální ochranu při práci s UVC lampami k dezinfekčním účinkům?

Pro efektivní zastavení šíření koronaviru se v uplynulých týdnech extrémně zrychlilo hledání vhodných dezinfekčních opatření. Novou metodu zde představuje dezinfekce pomocí UV záření (UVC lampy). V této souvislosti nyní dostáváme větší množství dotazů, jaké osobní ochranné prostředky je třeba používat u tohoto typu dezinfekce.

Rizika UV lamp
UVC záření představuje energeticky nejbohatší UV záření a v přírodní formě slunečních paprsků na zemský povrch nedosahuje. V umělé podobě, například z lamp, může UVC záření způsobit oslnění, zarudnutí kůže a zvýšené riziko rakoviny kůže. UVC lampy mohou být navíc také velice světlé a mohou vyzařovat vysoký, energeticky bohatý a viditelný podíl modrého světla, u kterého existuje důvodné podezření, že je původcem odchlípení sítnice (makulární degenerace). Z těchto důvodů je třeba učinit při používání bezpečnostně-technická opatření.

Bezpečnostně-technická opatření
Pokud není možné oddálit aktivovanou UVC lampu od lidského těla, doporučuje se kromě vhodného ochranného oděvu proti UV záření pro tělo a ruce nosit také kombinaci ochranných prostředků zraku a obličeje. Tento prostředek je složen z obličejového štítu (podle EN166 a EN170), který chrání pokožku obličeje a zrak před UV zářením. Pokud existuje riziko oslnění a/nebo silné emise modrého světla lampy, mělo by se také zvážit dodatečné nošení ochranných brýlí s velmi tmavým tónováním proti oslnění. Tento požadavek splňují ochranné brýle pro svářeče stupně 3 až 5 podle normy EN169.

Výše uvedená kritéria splňují následující produkty značky uvex pro ochranu obličeje a očí:

Obličejové štíty:
uvex pheos obličejový štít faceguard 9790211
uvex ochrana obličeje 9707014, 9708514, 9705014 nebo 9706514

v kombinaci s těmito brýlemi:
uvex i-vo brýle pro svářeče 9160043, 9160045
uvex super fit brýle pro svářeče 9178043
uvex astrospec 2.0 brýle pro svářeče 9164143, 9164144, 9164145
uvex futura brýle pro svářeče 9180143, 9180144, 9180145
uvex 9116 brýle pro svářeče 9116043, 9116044, 9116045
uvex 9161 brýle pro svářeče 9161143, 9161144, 9161145
uvex super f OTG brýle pro svářeče 9169543, 9169545

Důležité upozornění:
„Jednorázové obličejové štíty“, které jsou aktuálně na trhu a které nejsou značené v souladu s normou EN166, zpravidla neposkytují dostatečnou ochranu před UV zářením v rámci celého rozsahu UV, a nejsou proto pro tento účel vhodné.

UV dezinfekce osobních ochranných prostředků značky uvex může způsobit postupné zhoršování materiálových vlastností, a může tak postupně docházet ke stárnutí a poškozování produktu a k omezení jeho ochranného účinku. Dezinfekci našich produktů na ochranu očí pomocí UV lamp proto nedoporučujeme. Bližší informace o doporučeném čištění a dezinfekci našich ochranných brýlí najdete v našem letáku „Informace o používání ochranných brýlí s ohledem na výskyt viru COVID-19“.

Nezapomeňte, prosím, že z důvodu velkého množství různých typů UVC lamp na trhu nejsme schopni poskytnout obecně platné doporučení či dobu expozice pro všechny lampy. V jednotlivých případech je vždy třeba provést bezpečnostně-technické posouzení bezpečnostním technikem nebo bezpečnostním orgánem.