Otázky a odpovědi týkající se zátkových chráničů sluchu

Na výběr je spousta ušních zátek: Které z nich jsou nejlepší?

„Nejlepší“ ušní zátky nejsou vždy synonymem pro nejvyšší útlum. Kromě útlumu hrají zásadní roli také faktory jako montáž / zavádění, hygiena a komfort. Každý zvukovod má jedinečnou velikost, tvar i zakřivení, a proto se může vnímání montáže, útlumu a komfortu u jednotlivců lišit. Z tohoto důvodu se ušní zátky vyrábí v různých verzích a velikostech.
Vyberte si proto ušní zátky, které jsou nejlepší pro VÁS, a to podle osobních pocitů a priorit, otestujte různé typy ušních zátek a vyberte si ty, které nejlépe uspokojí vaše potřeby.

Mohou se jednorázové ušní zátky skutečně použít pouze jednou?

Tlumicí účinek jednorázových ušních zátek i mnoho dalších vlastností tohoto výrobku se sice po opakovaném používání zhoršuje jen nepatrně, zpravidla však ušní zátky kvůli složení materiálu nejsou vhodné k čištění. Ušní zátky kontaminované při dřívějším používání kombinací ušního mazu a nečistot vytváří živnou půdu pro růst bakterií a plísní. Ty mohou způsobovat podráždění a infekce ve zvukovodu. Označení „jednorázové ušní zátky“ se proto vztahuje výhradně na tento hygienický aspekt. Opakované používání jednorázových ušních zátek proto nedoporučujeme.

Mám vyšší citlivost / alergii na latex. Obsahují vaše ušní zátky „latex“?

Ne, žádné z našich ušních zátek neobsahují „latex“ (přírodní kaučuk).

Jak zjistím, jakou velikost mám používat?

Protože má každý člověk odlišný tvar i velikost zvukovodu, nelze předem učinit žádné přesné doporučení ohledně potřebné velikosti ušních zátek. Doporučuje se proto vyzkoušet různé velikosti.
Pro přibližnou orientaci lze však využít následující pravidla:

  • zvukovod průměrné ženy je menší než zvukovod průměrného muže
  • zvukovod dětí a mladistvých je obecně menší než u dospělých
  • velikost levého a pravého zvukovou se zpravidla liší pouze minimálně
Je číslovka na zadní straně obalu datum expirace?

Číslovky na zadní straně obalu jsou číslem šarže pro interní možnost zpětného sledování. MM / JJJJ označuje měsíc a rok, kdy byly ušní zátky vyrobeny.

Obsahují vaše ušní zátky škodlivé substance?

Ne, materiály si pečlivě vybíráme a používáme jen takové, které NEJSOU podle předpisů EU a zákonů klasifikovány jako zdraví škodlivé nebo potenciálně zdraví škodlivé.

Jak víte, které ušní zátky vykazují nejvyšší útlum?

Na obalu každého výrobku a pod každým produktem na našich webových stránkách můžete spatřit hodnotu útlumu (SNR). Přitom platí, že čím vyšší je hodnota SNR, tím lepší je útlum, a tedy i ochranný účinek. Útlum však závisí také na použití správné velikosti a na oblasti použití ušních zátek.

Co znamená uvedená hodnota SNR?

SNR je zkratka pro „Single Number Rating“. Hodnota SNR popisuje kapacitu tlumení ušních zátek podle všeobecných požadavků dle standardu EN (EN 352). Čím vyšší je vykazovaná hodnota SNR, tím lepší je kapacita tlumení ušních zátek. Pod každým výrobkem na našich webových stránkách si můžete prohlédnout, jakou hodnotu SNR konkrétní ušní zátky mají.

Je doba tvarování ušních zátek ovlivněna vlhkostí a teplotou?

Ano, jak teplota, tak také vlhkost ovlivňují dobu expanze ušních zátek. Je to však reverzibilní – zatímco vysoké teploty a vysoká vlhkost vzduch dobu expanze zkracují, lze dobu expanze opět zvýšit tím, že se teplota i vlhkost vzduchu sníží.