Normy a směrnice

Naše výrobky samozřejmě splňují všechny potřebné normy a standardy – a ještě mnohem více: Snažíme se dát vám vždy ještě trochu víc. Pro mimořádnou bezpečnost, kterou od nás naši zákazníci právem očekávají.

DIN EN 352 – Chrániče sluchu, všeobecné požadavky

Norma DIN EN 352 upravuje obecné požadavky na ochranu sluchu u pracovního ochranného oděvu.

Výběr vhodné ochrany sluchu podle normy DIN EN 352 závisí na specifických pracovních podmínkách a druhu hluku na pracovišti. Požadavky na ochranu sluchu jsou proto regulovány a rozlišovány podle následujících druhů ochrany sluchu:

 • Ušní zátky
 • Mušlové chrániče sluchu
 • Přilby na ochranu sluchu
 • Protihlukové obleky

Kromě obecných požadavků DIN EN 352 jsou zvláštnosti a požadavky specifické pro výrobek upraveny v následujících speciálních normách.

Všechny chrániče sluchu musí být označeny podle normy DIN EN 352 s:

 • názvem výrobce nebo obchodní značkou a označením modelu
 • číslem EN
 • Pokyny pro nasazení, používání a nošení (podle potřeby)
 • údaji o jmenovité velikosti
 • značkou CE
 • poznámkami k opakované použitelnosti nebo k jednorázovému použití (důležité pro ušní zátky)
 • označením vpravo nebo vlevo (u otoplastických pomůcek)

DIN EN 352-1 – Mušlové chrániče sluchu

Mušlové chrániče sluchu vyhovující normě DIN EN 352-1 jsou definovány jako chrániče sluchu, které obklopují s každou funkční mušlí jeden ušní boltec uživatele. Vzhledem k tomu, že je vyžadováno časté nasazování a sundávání, zejména při měnícím se hluku a zatížení, doporučuje se v tomto prostředí používat mušlové chrániče sluchu.

Norma DIN EN 352-1 pro požadavky na mušlové chrániče sluchu upravuje ve svých různých částech mimo jiné:

 • požadavky na mušlovou ochranu sluchu upevněnou na průmyslových přilbách (část 3)
 • bezpečnostně-technické požadavky a zkoušky mušlových chráničů sluchu v závislosti na úrovni hluku (část 4)
 • bezpečnostně-technické požadavky a zkoušky mušlových chráničů sluchu s aktivní kompenzací hluku (část 5)
 • bezpečnostně-technické požadavky a zkoušky mušlových chráničů sluchu s komunikačními zařízeními (část 6)

DIN EN 352:-2 – Ušní zátky

Jako ušní zátky podle normy DIN EN 352-2 jsou označeny všechny chrániče sluchu, které se nosí přímo ve zvukovodu nebo v ušní dutině.

Podle předpisů se doporučuje používat ušní zátky:

 • při trvalém hluku (nižší hladina hluku)
 • při tendenčně silném pocení pod mušlovými chrániči sluchu
 • při současném nošení ochranných brýlí
 • při nošení jiných ochranných prostředků, jako je například ochrana hlavy, ochrana dýchacích orgánů, ochrana obličeje
 • spolu s mušlovými chrániči sluchu při extrémních, krátkodobých hlučných situacích

Zatímco obecné požadavky na ušní zátky jsou upraveny v normě DIN EN 352-2, část 7 popisuje bezpečnostně-technické požadavky a zkoušky tlumících ušních zátek v závislosti na hladině hluku.

DIN EN 352-3 – Mušlové chrániče sluchu pro upevnění na průmyslových přilbách

Norma DIN EN 352-3 popisuje všechny mušlové chrániče sluchu, které jsou umístěny přímo na průmyslových pracovních přilbách.

ČSN EN 352-7 – Zátkové chrániče sluchu / otoplastické pomůcky s hladinovou závislostí

Zátkové chrániče sluchu / otoplastické pomůcky s hladinovou závislostí jsou zkonstruovány tak, aby umožňovaly přijímání důležitých zvuků z okolí, ale aby v případě příliš vysoké hladiny zajistily tlumení hluku. Lze je používat v prostředí s přerušovaným nebo nárazovým působením hluku (impulzní hluk), kde je současně nutné slyšet akustické výstražné signály. Tato norma se týká zátkových chráničů sluchu / otoplastických pomůcek vybavených elektronickým spínacím obvodem pro regeneraci zvuku.

Identifikace rozpoznání signálu

Při výpočtové metodě, kterou provádí profesní organizace, lze výrobky na ochranu sluchu kategorizovat jako obzvláště vhodné pro pracovní prostředí.

Tyto poznámky jsou definovány takto:

Nařízení k ochraně při práci upravující hluk a vibrace