Normy a směrnice

Naše výrobky samozřejmě splňují všechny potřebné normy a standardy – a ještě mnohem více: Snažíme se dát vám vždy ještě trochu víc. Pro mimořádnou bezpečnost, kterou od nás naši zákazníci právem očekávají.

EN ISO 20345 – Osobní ochranné prostředky, ochranná obuv

Norma EN ISO 20345 definuje základní i dodatečné požadavky na ochrannou obuv pro komerční použití. Obuv podle normy EN ISO 20345 má chránit uživatele před nárazy, přiskřípnutím, padajícími nebo pohybujícími se předměty, před proniknutím špičatých nebo ostrých předmětů, teplem nebo chladem a před horkými látkami.

Příklady aspektů zahrnutých v normě je ošetření mechanických nebezpečí, odolnost proti skluzu, tepelným rizikům a ergonomické vlastnosti. Doplňující normy vztahující se na jednotlivé činnosti se zabývají riziky například v souvislosti s elektricky izolující obuví, obuví na ochranu před chemikáliemi a dalšími.

Základní požadavky popsané v normě EN ISO 20345 jsou mimo jiné:

  • Výška horní části boty
  • Oblast paty u vysokých bot
  • Minimální délka, tlak a odpor proti účinku nárazu bezpečnostní tužinky
  • Propustnost vodní páry a číslo označující propustnost vodní páry vrchního materiálu
  • Tloušťka podrážky a odolnost podrážky proti oděru

ochranné obuvi je rozdělena do různých tříd ochrany v závislosti na splněných požadavcích. Ochranná obuv patřící do třídy ochrany SB splňuje minimální požadavky podle normy EN ISO 20345. Ochranná obuv s dalšími doplňujícími požadavky je zařazena podle vlastností do tříd ochrany S1 až S5.

Označení na botě

Značení obuvi pro komerční použití

Základní a doplňující požadavky např. na koženou obuvOchranná obuv
EN ISO 20345
Pracovní obuv
EN ISO 20347
Základní požadavky na obuv a odpor bezpečnostních tužinek proti působení nárazuSB
200 Joulů
OB
žádný požadavek
Doplňující požadavky:
Uzavřená oblast paty
Antistatika
Kapacita absorpce energie v oblasti paty
Palivová odolnost
S1O1
(bez palivové odolnosti)
Doplňující požadavky: viz výše, navíc průnik vody a absorpce vodyS2O2
Doplňující požadavky: viz výše, navíc
Odolnost proti proříznutí *
Profilovaná podešev
S3O3
Základní a doplňující požadavky např. na obuv z PVC nebo PU   
Základní požadavky na obuv a odpor bezpečnostních tužinek proti působení nárazuSB
200 Joulů
OB
žádný požadavek
Doplňující požadavky:
Antistatika
Kapacita absorpce energie v oblasti paty
Palivová odolnost
Odolnost proti proříznutí *
Profilovaná podešev
S5O5
Použití příslušné obuvi se řídí podle druhu nebezpečí. U všech bot mohou být vyžadovány doplňující požadavky (např. požadavky na izolaci proti teplu nebo chladu, ochrana proti proříznutí nebo elektrický odpor proti proniknutí u ESD). Tuto obuv je potom nutné odpovídajícím způsobem označit. Zkušební principy pro všechny základní a doplňující požadavky jsou stanoveny v normě EN ISO 20344.

Musí být splněn a na obuvi označen jeden z následujících tří požadavků:

Označení Zkušební média Zkušební podmínka Koeficient tření
SRA Protiskluzovost na podlaze z keramických dlaždic s roztokem laurylsulfátu sodného NaLS Klouzání úrovně
paty směrem dopředu, klouzání dopředu
ne méně než 0,28
ne méně než 0,32
SRB Odolnost proti klouzání na ocelové podlaze s glycerinem Klouzání úrovně
paty směrem dopředu, klouzání dopředu
ne méně než 0,13
ne méně než 0,18
SRC Odolnost proti klouzání na keramických dlažbách s roztokem laurylsulfátu sodného a na ocelové podlaze s glycerinem zahrnuje všechny zkušební podmínky uvedené v bodě a. a b.

Doplňující požadavky pro zvláštní použití s odpovídajícími symboly (výňatek)

SymbolKRYTÉ RIZIKOEN ISO 20345EN ISO 20347
SBS1S2S3S5OBO1O2O3
Základní požadavek
POdolnost proti průniku*
AAntistatická obuv
EKapacita absorpce energie v oblasti paty
HITepelná izolace
CIIzolace proti chladu
WRUOdolnost svršku obuvi proti pronikání a absorpci vody
HROChování podešve vůči kontaktnímu teplu (+300 °C/min)
WRVodotěsnost celé obuvi
MOchrana nártu
FOOdolnost proti oleji a benzinu

 

=> splňuje předepsaný požadavek
=> požadavek může být splněn, ale není předepsán

* Odolnost proti průniku

Pozor: Vezměte prosím na vědomí, že odolnost této obuvi proti průniku byla stanovena v laboratoři pomocí tupého zkušebního hřebíku o průměru 4,5 mm a silou 1100 N. Vyšší síly nebo tenčí hřebíky mohou zvýšit riziko průniku. V takových případech je třeba zvážit alternativní preventivní opatření.
V současné době k dispozici dva obecné druhy vložek odolných proti proniknutí v OOP obuvi. Jedná se o kovové a nekovové materiály. Oba splňují minimální požadavky norem na odolnost proti proniknutí, které jsou označeny na obuvi, ale každá z nich má různé další výhody nebo nevýhody, včetně následujících:

Kov – je méně ovlivněn tvarem špičatého předmětu / nebezpečí (např. průměr, geometrie, ostrost). Vzhledem k omezením ve výrobě obuvi není pokryta celá spodní plocha obuvi.

Nekovový materiál – může být lehčí, pružnější a pokrývat větší plochu než kov, ale odolnost proti průniku je více ovlivněna tvarem špičatého předmětu / nebezpečí (např. průměr, geometrie, ostrost). Pro další informace o typu vložky do vašich bot odolné proti průniku se obraťte na výrobce nebo dodavatele, jak je uvedeno v uživatelských informacích.