Význam tříd ochrany FFP

Aerosoly a jemné prachové částice patří k nejnebezpečnějším zdravotním rizikům v pracovním prostředí, v dýchaném vzduchu jsou téměř neviditelné. Polomasky filtrující pevné částice poskytují ochranu proti takovému nebezpečí ˜– dělí se na tři třídy ochrany: FFP1, FFP2 a FFP3.

Důležitost ochrany dýchacích orgánů

Nebezpečné pevné částice mohou být karcinogenní nebo radioaktivní, jiné poškozují dýchací systém těla po celá desetiletí a vedou k dlouhodobému vývoji závažných onemocnění. V nejlepším případě musí zaměstnanci bojovat pouze s nepříjemnými zápachy. Masky na ochranu dýchacích orgánů chrání ve třech třídách před vodnými a olejovými aerosoly, kouřem a jemným prachem při práci, jejich ochranná funkce je v celé Evropě standardizována podle normy EN 149. Označují se jako polomasky pro filtrování pevných částic nebo masky proti jemnému prachu, dělí se do tříd ochrany FFP1, FFP2 FFP3.

Jak funguje maska na ochranu dýchacích orgánů?

Masky na ochranu dýchacích orgánů chrání před prachem, kouřem a kapalnou mlhou (aerosol), který se dostává do plic, nikoliv však před párou a plynem. Systém klasifikace se dělí na tři třídy FFP, přičemž zkratka FFP vychází z anglického termínu „filtering face piece“ (filtrační maska na tvář). Maska na ochranu dýchacích orgánů pokrývá Váš nos a ústa a skládá se z různých filtračních materiálů a vlastní masky. Jsou předepsány na pracovištích, kde je překročena nejvyšší hodnota vystavení při práci. Jedná se o maximální povolenou koncentraci prachů, kouře a aerosolů v dýchaném vzduchu, která nevede k poškození zdraví. Pokud se překročí, je použití masky na ochranu dýchacích orgánů povinné.

Před čím chrání masky na ochranu dýchacích orgánů?

Třídy ochrany FFP1, FFP2 a FFP3 poskytují ochranu dýchacích orgánů pro různé koncentrace škodlivých látek v závislosti na celkovém úniku a filtraci velikosti pevných částic do 0,6 μm. Celkový únik je způsoben průchodem filtrů a netěsnostmi na obličeji a nosu, která zabraňuje ochranným dýchacím maskám uvex co nejvíce se orientovat na lidskou anatomii. Díky inovační filtrační technologii zůstává i dechový odpor nízký a dýchání není blokováno zachycenými pevnými částicemi ve filtru, i když se maska na ochranu dýchacích orgánů použije několikrát.

FFP1
 • Ochrana proti netoxickým a nefibrogenním prachům
 • Vdechování nevede k rozvinutí onemocnění, ale může dráždit dýchací cesty a představovat zatížení zápachem
 • Celkový únik smí činit maximálně 25 %
 • Překročení nejvyšší hodnoty vystavení při práci nesmí být větší než čtyřnásobné.

Masky na ochranu dýchacích orgánů třídy FFP1 jsou vhodné pro pracovní prostředí, ve kterých se neočekávají toxické ani fibrogenní prachy a aerosoly. Filtrují minimálně 80 % pevných částic nacházejících se ve vzduchu až do velikosti 0,6 μm a smí se použít, pokud nedojde k více než čtyřnásobnému překročení nejvyšší hodnoty vystavení při práci. Ve stavebnictví nebo v potravinářském průmyslu jsou masky na ochranu dýchacích orgánů třídy FFP1 obvykle dostatečně vybaveny.

Masky uvex FFP1
Masky FFP1 v nástroji uvex respiratory expert

FFP2
 • Ochrana proti pevným a kapalným zdraví škodlivým prachům, kouřům a aerosolům
 • Pevné částice mohou být fibrogenní, což znamená, že krátkodobé působení vede ke dráždění dýchacích cest a dlouhodobé ke snížení elasticity plicní tkáně
 • Celkový únik smí činit maximálně 11 %
 • Překročení nejvyšší hodnoty vystavení při práci nesmí být více než desetinásobné.

Masky na ochranu dýchacích orgánů třídy FFP2 jsou vhodné pro pracovní prostředí, kde se v dýchaném vzduchu nacházejí zdraví škodlivé a mutagenní látky. Musí zachytit minimálně 94 % pevných částic nacházejících se ve vzduchu až do velikosti 0,6 μm a smí se použít, když nejvyšší hodnota vystavení při práci dosáhne maximálně desetinásobné koncentrace. Masky na ochranu dýchacích orgánů třídy ochrany FFP2 se používají například v kovoprůmyslu nebo také v hornictví. V těchto odvětvích pracovníci přicházejí do styku s aerosoly, mlhou a kouřem, které z dlouhodobého hlediska vedou k rozvoji onemocnění dýchacích cest, jako je rakovina plic, a masivně zvyšují riziko následného onemocnění, jako je aktivní plicní tuberkulóza. Naše masky kromě toho chrání před zápachem na pracovišti díky inovativnímu filtračnímu systému uvex s vrstvou uhlíku.

Masky uvex FFP2
Masky FFP2 v nástroji uvex respiratory expert

FFP3
 • Ochrana proti jedovatým a zdraví škodlivým prachům, kouři a aerosolům
 • Tato třída filtruje karcinogenní a radioaktivní škodlivé látky a patogeny, jako jsou viry, bakterie a spory hub
 • Celkový únik smí činit maximálně 5 %
 • Překročení nejvyšší hodnoty vystavení při práci nesmí být větší než třicetinásobné.

Masky na ochranu dýchacích orgánů třídy ochrany FFP3 poskytují maximálně možnou ochranu před zatížením znečištěným ovzduším. Při celkovém úniku maximálně 5 % a potřebné ochraně alespoň 99 % před pevnými částicemi až do velikosti 0,6 μm jsou schopny filtrovat toxické, karcinogenní a radioaktivní pevné částice. Tyto masky na ochranu dýchacích orgánů lze použít v pracovních prostředích, kde je překročena nejvyšší hodnota vystavení při práci až o třicetinásobek hodnoty specifické pro daný obor. Používají se například v chemickém průmyslu.

Masky uvex FFP3
Masky FFP3 v nástroji uvex respiratory expert

Více k tématu ochrany dýchacích orgánů a k řešením od společnosti uvex zjistíte v  nástrojiuvex respiratory expert system.

Všechny příspěvky k tématu ochrany dýchacích orgánů najdete v odborném blogu uvex

Co přesně říká norma ochrany dýchacích orgánů DIN EN 149? Vyhledejte si na naší stránce s informacemi o normách